HELSENORGE

Erik Solligård

Erik Solligård

Erik Solligård


​Erik Solligård er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og NTNU og spesialist i anestesi og intensivmedisin. Avla doktorgraden (dr.med) ved det medisinske fakultet ved NTNU i 2007. Har arbeidet i mange år som overlege i intensivmedisin ved St Olavs hospital og vært professor ved NTNU siden 2018. Var Fulbright visiting Researcher ved Yale University i 2009-2010.

Er i dag avdelingssjef FoU ved klinikk for anestesi og intensivmedisin og fagenhetsleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

Tiltrer som fagdirektør i Helse Møre og Romsdal fra 1. februar 2022.

Har bygd opp Geminisenter for sepsisforskning, som er et samarbeid mellom NTNU, Sintef, St Olavs hospital og Yale University, som har 10 PhD-kandidater og flere postdoktorer og forskere. Målet er å bidra til utvikling av persontilpasset forebygging og behandling av sepsis. Våre forskningsområder er genetikk, epidemiologi, AI, mikrobiologi, kliniske studier og biomarkører. I tillegg er Erik engasjert i global helse- og kvalitet/pasientsikkerhets-forskning.

Er prosjektleder for Coronaundersøkelsen i Midt-Norge.Fant du det du lette etter?