HELSENORGE

Geir Arild Espnes

Geir Arild Espnes. Foto

Geir Arild Espnes er professor i folkehelsevitenskap, og bor i Drivdalen i Oppdal kommune. Hans viktigste forskningsbidrag er innen hjertets psykologi og på helsefremming. 

Han har vært instituttleder for Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (2002-2009), ledet Senter for helsefremmende forskning fra 2009 og vært leder for Folkehelse og samfunnsmedisin ved ISM. Alle ved NTNU. 

Han har hatt langvarige gjesteprofessorat ved flere universiteter, blant annet Australian National University (ANU) 2008-2019 og National University i Singapore (NUS) fra 2015-.

Han har sittet i kommunestyret i Oppdal i flere perioder fra 1999, og har hatt permisjon fra NTNU for å være ordfører i Oppdal fra 2019. Espnes er også vara til Stortinget fra 2017-2025. ​

Fant du det du lette etter?