HELSENORGE

Siv Mørkved

Siv Mørkved.jpg bilde.

Siv Mørkved

Siv Mørkved er utdannet fysioterapeut fra Statens fysioterapihøgskole i Oslo, Master of Science fra Universitetet i Bergen, avla i 2003 sin doktorgrad ved det medisinske fakultet (i dag MH fakultetet) ved NTNU og ble professor i 2009. Hun var forskningssjef ved St.Olavs hospital i perioden 2008-2018, og har ledet flere nasjonale oppdrag innen utvikling av støttefunksjoner for å bidra til høy kvalitet i klinisk forskning.  

Hun har fra 2018 vært assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF og har fortsatt en bistilling som professor ved NTNU.

Fant du det du lette etter?