Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt. 

Stein Hallan og Solfrid Romundstad sitter på en benk og snakker sammen. Foto.
Ny metode: Forskningen til nyrelegene Solfrid Romundstad og Stein Hallan har bidratt til å finne en metode som forutsier risikoen for alvorlig nyresvikt. Foto: Nils Heldal

Tekst: Anna Lian
Foto: Nils Heldal

Helt siden middelalderen har mennesket kikket, luktet og til og med smakt på urin for å se hvordan det står til med helsa. Og fortsatt er urin en viktig kilde til informasjon for forskerne, selv om metodene er blitt en god del mer vitenskapelig enn den gangen.

Unik datakilde

På Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, sitter to av dem og forteller om oppdagelsene de har gjort. Blant annet ved hjelp av urinprøver og annen informasjon fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), en av verdens største og best gjennomførte befolkningsstudier.

– Da vi startet som nyreleger for 15 år siden, var det ikke satt fokus på forebygging eller hvordan vi kan bremse utviklingen av nyresykdom. I stedet handlet det stort sett om behandling for helt ødelagte nyrer, som dialysebehandling eller transplantasjon, sier overlege Solfrid Romundstad.

Sammen med overlege og professor Stein Hallan, som til daglig er tilknyttet St. Olavs hospital og NTNU, har hun forsket på hvilke faktorer som kan øke risikoen for alvorlig nyresykdom og hvordan den kan forebygges.

Fant nye metode for å klassifisere risiko

Da de to forskerne begynte å kikke nærmere på materialet fra HUNT-undersøkelsen, gjorde de flere viktige oppdagelser.

– Et av de viktigste funnene våre var at vi oppdaget at kronisk nyresykdom er svært vanlig også i Norge, med en forekomst på 11 prosent blant voksne. Men i motsetning til i USA, er det relativt få som utvikler full nyresvikt. Dette tror vi skyldes bedre forebyggende medisin i Norge, sier Hallan.

Deretter så de at risikoen for alvorlige komplikasjoner hos nyrepasienter kunne klassifiseres ved en kombinasjon av to prøver: En urinprøve som måler utskillelsen av proteinet albumin for å si noe om hvor aktiv sykdommen er, og en blodprøve som måler prosent nyrefunksjon for å si noe om hvor langt sykdommen har kommet. 

(Saken fortsetter under bildet)

Nærbilde av Solfrid Romundstad i en glassgang. Foto.

Hjerte- og karsykdom: Et av de viktige funnene til overlege Solfrid Romundstad og hennes kolleger var den nære sammenhengen mellom nyresykdom og utvikling av hjerte- og kar-sykdommer.

Dette prinsippet har de i samarbeid med 50 andre forskergrupper fra hele verden studert videre, og det danner grunnlaget for en ny internasjonal klassifisering av kronisk nyresykdom (KDIGO).

Et annet viktig funn var den nære sammenhengen mellom nyresykdom og utvikling av hjerte- og karsykdommer.

– Kronisk nyresykdom er en like stor risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdommer som for eksempel diabetes, og albuminutskillelse i urinen er en viktig markør for hjerte-helsa, forteller Romundstad.

Livsstilssykdom

I USA anbefales det at store pasientgrupper, inkludert alle som er over 60 år, undersøkes med tanke på nyresykdom. I Norge er vi noe mer restriktive, men alle fastleger ute i kommunene kan ta i bruk den samme metoden.

Det betyr at pasienter som står i faresonen kan få praktisk oppfølging tidlig – og dermed forebygge eller forsinke utviklingen av nyresvikt. Dette vil kunne spare både liv og penger:

– I tillegg til at vi kan forsinke utviklingen av sykdommen, kan vi også planlegge bedre for de pasientene som utvikler alvorlig nyresvikt – og som får behov for dialyse og eventuelt transplantasjon. Da kan vi sørge for at flere pasienter får riktigere henvisning til riktig tid. Det betyr færre pasienter på sykehus, noe som er av stor samfunnsmessig betydning, sier Hallan.

Selv om noen også er genetisk disponert, er dette først og fremst en livsstilssykdom. Det betyr at når det kommer til forebygging så er det de klassiske rådene som gjelder:

– Mange av sykdomstilfellene er livsstilsrelatert, og faktorer som overvekt, blodtrykk og røyking har mye å si for utviklingen, bekrefter Hallan.

(Saken fortsetter under bildet)

Nærbilde av Stein Hallan i en glassgang. Foto.

Vanlig i Norge: –Vi oppdaget at kronisk nyresykdom er svært vanlig også i Norge, med en forekomst på 11 prosent blant voksne, sier professor Stein Hallan.

Internasjonal døråpner

Forskerne er klare på hvor avgjørende den store mengden biologisk data og annen helseinformasjon de har tilgjengelig gjennom HUNT-undersøkelsene har vært for prosjektet.

– HUNT-materialet har vært en døråpner for oss internasjonalt. At vi har så mange helseopplysninger fra en befolkning i et helt fylke, over så mange år, er helt unikt – også i verdenssammenheng. Flere forskere i utlandet har også søkt om å få bruke materialet derfra i sin forskning, forteller Romundstad.

Og selv om de allerede har oppnådd mye, har ikke de to nyrelegene noen planer om å avslutte forskningen ennå.

– Det er fortsatt lite fokus på nyrer innen medisinen, men vi holder på med flere spennende forskningsprosjekter nå, sier Romundstad.

(Saken fortsetter under bildet)

Hallan og Romundstad ser på en informasjonsplakat om HUNT4. Foto.

Viktig HUNT-materiale: Den store mengden biologisk data og annen helseinformasjon de har tilgjengelig gjennom HUNT-undersøkelsene har vært avgjørende for prosjektet.

FAKTA:

  • Prosjekttittel: Kronisk nyresvikt og hjerte/karsykdom
  • Prosjektledere: Stein Hallan og Solfrid Romundstad
  • Helseforetak/sykehus og enhet: Samarbeidsprosjekt mellom (Sykehuset Levanger) Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Helse Midt-Norge RHF delfinansierer forskningsprosjektene gjennom helseforetakene.

HUNT

  • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. 
  • Til sammen har 120.000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80.000 har avgitt blodprøver.

  • Data fra HUNT har gitt opphav til 170 doktorgrader og 1700 vitenskapelige publikasjoner. 

Publikasjoner

  • Age and association of kidney measures with mortality and end-stage renal disease. JAMA, 2012.
  • Long-term changes in albuminuria: underlying causes and future mortality risk in 20-year prospective cohort. J Hypertens, 2016.

Denne artikkelen er hentet fra Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017, som er utformet av Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Forskning og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017 (PDF)

Fant du det du lette etter?