HELSENORGE

Overspisingslidelse og høy vekt

 

Om arrangementet

I samarbeid med MHOBY-studien ved NTNU og DPS Stjørdal i Helse Nord-Trøndelag HF arrangeres det todagers workshop for deg som jobber med overspisingsproblematikk, vektproblematikk og kroppsbildevansker.

En vanlig utfordring blant pasienter med høyere vekt er overspising, som eksisterer på et kontinuum fra milde overspisingsepisoder til alvorlig overspisningslidelse (BED). Få behandlingstilnærminger anerkjenner det komplekse
forholdet mellom overspising, stressfaktorer, vektstigma og kroppsbildeproblematikk.

People Need People (PnP) er en behandlingstilnærming utviklet i MHOBY-studien for pasienter med spiseforstyrrelsen overspisningslidelse og høyere vekt. DPS Stjørdal har siden 2018 utredet og behandlet mennesker med overspisningslidelse og samtidig vektproblematikk. Denne workshopen beskriver teorigrunnlag og
gjennomføring av behandlingstilnærmingen PnP (People Need People) for personer med BED og høyere vekt.

Kursledere

Trine Tetlie Eik-Nes, Kjersti Hognes Berg og en brukerstemme.

Læringsmål

  • Kjenne til betydningen av skam, stigma og stress i utvikling og opprettholdelse av BED og høyere vekt.
  • Forstå hvordan vektstigma og internalisert vektstigma kan påvirke nytte og etterlevelse av behandling.
  • Vise evne til å reflektere og være nysgjerrig på kompleksiteten til BED og kontekstuelle faktorer som påvirker overspising og vektproblem.
  • Ha teoretisk grunnlag for å tilby forståelse, støtte og/eller behandling for mennesker med BED.

Innhold

Workshopen vil bli ledet av de to terapeutene som har designet PnP og inkluderer 
  • en didaktisk del med bruk av en PowerPoint-presentasjon og bruk av lyd- og visuelle undervisningsformer 
  • læringsaktiviteter i små grupper (i par eller små grupper) og helgruppediskusjon med refleksjoner. 

Deltagere vil etter endt kurs kunne bruke verktøy utviklet i PnP til ikke-kommersielle aktiviteter.

Ressurser

Jevnlige digitale veiledninger tilbys for helsepersonell som vil tilby PnP i sin kliniske virksomhet. Deltagere vil ved endt kurs motta ressurser som kan brukes i egen virksomhet:
  • Power Point-materiell
  • Pårørendemateriell
  • Digitalt materiell
  • Kliniske verktøy og spørreskjema
I tillegg til workshop kan deltagere avtale hospitering ved DPS Stjørdal (tirsdager) i løpet av 2023/2024. Deltagere gjør individuelle avtaler om tidspunkt for hospitering.

Kostnader

Pris pr. kursdeltaker er 3500 kr. Dette inkluderer materiell. Hvis tre eller flere fra samme arbeidssted deltar reduseres prisen til 3000 kr pr. kursdeltaker.

Det er totalt 20 plasser. 

Fant du det du lette etter?