Utdanningsløp i FBT og KAT-S

Utdanningsløpet foregår over tre samlinger i perioden april til september. 

Utdanningsløp og program

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) retter nå kropp og selvfølelse inn mot å styrke behandlingskompetansen ved spiseforstyrrelser med kursrekker rettet mot FBT og KAT-S parallelt. 

Som deltaker må du være forberedt på både rollespill, medbrakt videomateriale og felles drøftelser. 

Begge programmene inkluderer veiledning. Deltakerne vil bli inndelt i to veiledningsgrupper. Veilederne er spesialist og familieterapeut Inger Halvorsen, overlege Jannicke Westgaard, professor Øyvind Bø og psykologspesialist Jan Egil HopsøFor å få utbytte av veiledningen må deltakerne starte behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i løpet av kurset. Alle deltakere skal legge frem videoopptak av pasientsamtaler. For å få utdanningen godkjent, kan du ikke ha mer enn 20 % fravær.  
 
Deltakerne får boken «Spiseforstyrrelser - forståelse og behandling. En håndbok» (2020) utlevert som kurslitteratur ved oppstart. 

Kostnader

Utdanningen dekkes i hovedsak av RKSF. Opphold og reise dekkes av den enkelte deltaker. Deltakere som er bosatt nærmere enn fem mils radius fra Trondheim betaler i tillegg 4000 kr. i egenandel. 
Alle deltakere får utdelt kurslitteratur ved oppstart.

Fant du det du lette etter?