HELSENORGE
Logo samhandling helse - Nordre del av Trøndelag. Foto med logoer.

KOLS fagnettverk

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)Medlemmer

Forløpsansvarlig seksjonsoverlege lunge

Hanne Sorger                                                                                                                                                                                   E-post: Hanne.Sorger@hnt.no


Ledere

Kristin Dille, Sykehuset Namsos
E-post: Kristin.Dille@hnt.no

Mariann Håpnes, Sykehuset Levanger
E-post: Mariann.Hapnes@hnt.no


Øvrige medlemmer

Audhild Hallberget, Sykehuset Levanger                                                                                                                               E-post: AudhildSofie.Hallberget@helse-nordtrondelag.no

Lene Antonsen, Verdal kommune
E-post: Lene.Antonsen@verdal.kommune.no

Astrid Bakken, brukerrepresentant
E-post: Astrid.Marie.Bakken@ntebb.no

Tonje.Bekkevold, sykepleier Namsos helsehus
E-post: Tonje.Bekkevold@namsos.kommune.no

Heidi Bjørgvik, Stjørdal kommune / Værnesregionen DMS
E-post: Heidi.Bjorgvik@varnesregionen.no

Kristian Davidsen, Sykehuset Levanger
E-post: KristianUlvin.Davidsen@helse-nordtrondelag.no 

Solveig Edvardsen, lungesykepleier Sykehuset Namsos
E-post: Solveig.Edvardsen@hnt.no 

Anita Gjønnes, Sykehuset Levanger
E-post: Anita.Gjonnes@helse-nordtrondelag.no

Marthe Grongstad, sykepleier Namdal rehabilitering
E-post: marthe@namdalrehab.no

Gjertrud Haagensen, Sykehuset Namsos
E-post: Gjertrud.Haagensen@hnt.no

Camilla Hamre, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Hamre@stjordal.kommune.no

Malin Bostad Ingebrigsten, ergoterapeut Namsos kommune
E-post: Malin.Bostad.Ingebrigsten@namsos.kommune.no

Kari Lian, Lierne kommune
E-post: Kari.Lian@lierne.kommune.no

Malene Lie, Sykehuset Levanger
E-post: Malene.Lie@helse-nordtrondelag.no

Linn Hege Løvold, Overhalla kommune
E-post: linn-hege.lovold@overhalla.kommune.no

Marthe Mikkelsen, Røyrvik kommune
E-post: Marthe.Mikkelsen@royrvik.kommune.no

Hildrun Mjøsund, Høylandet kommune / Namdal rehab.
E-post: post@namdalrehab.no

Jorid Myhr
E-post: joridmyhr@gmail.com

Irene Nakstad, Sykehuset Levanger
E-post: Irene.Nakstad@helse-nordtrondelag.no

Anne Berit Pettersen, Høylandet kommune                                                                                                                           E-post: Senja71@gmail.com

Camilla Forfot Rosvold, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Forfot.Rosvold@stjordal.kommune.no

Tina Rånes, Osen kommune 
E-post: tina_raanes@outlook.com

Janne Overvik, Inn-Trøndelag DMS
E-post: Janne.Overvik@steinkjer.kommune.no

Lene Sende, DMS Steinkjer
E-post: Lene.Sende@steinkjer.kommune.no

Kristin Skjesol, Røyrvik kommune
E-post: Kristin.Skjesol@royrvik.kommune.no 

Ingunn Svendsen, Namsos kommune
E-post: Ingunn.Svendsen@namsos.kommune.no

Bente Sverkmo, Namdalseid kommune
E-post: Bente.Sverkmo@gmail.com

Ellen Tømmerås, Fosnes kommune
E-post: Ellen.Tommeras@fosnes.kommune.no 

Erlend Tønne, Sykehuset Namsos
E-post: Erlend.Tonne@hnt.no

Stine Malén Valstad, Verdal kommune
E-post: stine.malen.valstad@verdal.kommune.no

Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
E-post: MonaLund.Veie@helse-nordtrondelag.no

Bjørn Olav Vist, Grong kommune
E-post: Bjorn.Vist@grong.kommune.no

Bodil Worum, Sykehuset Levanger
E-post: Bodil.Worum@helse-nordtrondelag.no

 
 

Møtereferater og undervisning

2020

2019

2018

2017

 
 

Dokumenter

Brosjyrer

Postere 
 

Fagdager

2018

2017

Fant du det du lette etter?