Logo samhandling helse - Nordre del av Trøndelag. Foto med logoer.

KOLS fagnettverk

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)


Medlemmer

Ledere

Kristin Dille, Sykehuset Namsos
E-post: Kristin.Dille@hnt.no

Mariann Håpnes, Sykehuset Levanger
E-post: Mariann.Hapnes@hnt.no


Øvrige medlemmer

Lene Antonsen, Verdal kommune
E-post: Lene.Antonsen@verdal.kommune.no

Heidi Bjørgvik, Stjørdal kommune / Værnesregionen DMS
E-post: Heidi.Bjorgvik@stjordal.kommune.no

Kristian Davidsen, Sykehuset Levanger
E-post: KristianUlvin.Davidsen@helse-nordtrondelag.no 

Vigdis Fossland, Sykehuset Levanger
E-post: Vigdis.Fossland@helse-nordtrondelag.no

Anita Gjønnes, Sykehuset Levanger
E-post: Anita.Gjonnes@helse-nordtrondelag.no

Gjertrud Haagensen, Sykehuset Namsos
E-post: Gjertrud.Haagensen@hnt.no

Camilla Hamre, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Hamre@stjordal.kommune.no

Kari Lian, Lierne kommune
E-post: Kari.Lian@lierne.kommune.no

Linn Hege Løvold, Overhalla kommune
E-post: linn-hege.lovold@overhalla.kommune.no

Marthe Mikkelsen, Røyrvik kommune
E-post: Marthe.Mikkelsen@royrvik.kommune.no

Hildrun Mjøsund, Høylandet kommune / Namdal rehab.
E-post: post@namdalrehab.no

Jorid Myhr
E-post: joridmyhr@gmail.com

Irene Nakstad, Sykehuset Levanger
E-post: Irene.Nakstad@helse-nordtrondelag.no

Thor Naustdal, overlege lunge Sykehuset Levanger
E-post: Thor.Naustdal@helse-nordtrondelag.no

Anne Berit Pettersen, Høylandet kommune
E-post: Senja71@gmail.com

Camilla Forfot Rosvold, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Forfot.Rosvold@stjordal.kommune.no

Tina Rånes, Osen kommune 
E-post: tina_raanes@outlook.com

Janne Overvik, Inn-Trøndelag DMS
E-post: Janne.Overvik@steinkjer.kommune.no

Kristin Skjesol, Røyrvik kommune
E-post: Kristin.Skjesol@royrvik.kommune.no 

Ingunn Svendsen, Namsos kommune
E-post: Ingunn.Svendsen@namsos.kommune.no

Bente Sverkmo, Namdalseid kommune
E-post: Bente.Sverkmo@gmail.com

Ellen Tømmerås, Fosnes kommune
E-post: Ellen.Tommeras@fosnes.kommune.no 

Erlend Tønne, Sykehuset Namsos
E-post: Erlend.Tonne@hnt.no

Stine Malén Valstad, Verdal kommune
E-post: stine.malen.valstad@verdal.kommune.no

Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
E-post: MonaLund.Veie@helse-nordtrondelag.no

Bjørn Olav Vist, Grong kommune
E-post: Bjorn.Vist@grong.kommune.no

Bodil Worum, Sykehuset Levanger
E-post: Bodil.Worum@helse-nordtrondelag.no

 
 

Møtereferater og undervisning

2019

2018

2017

 
 

Dokumenter

Brosjyrer

Postere 
 

Fagdager

2018

2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.