KOLS fagnettverk - N

Sykehuset Namsos og kommuneregioner

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)

Medlemmer

Leder

Kristin Dille, Sykehuset Namsos
E-post: Kristin.Dille@hnt.no


Øvrige medlemmer

Tonje Bekkevold, Namsos helsehus
E-post: Tonje.Bekkevold@namsos.kommune.no

Eva Fiskum, Namsos kommune
E-post: Eva.Fiskum@namsos.kommune.no

Anne Britt Hestmo, Osen kommune
E-post: abhestmo@gmail.com

Gjertrud Haagensen, Sykehuset Namsos
E-post: Gjertrud.Haagensen@hnt.no

Kari Lian, Lierne kommune
E-post: Kari.Lian@lierne.kommune.no

Linn Hege Løvold, Overhalla kommune
E-post: linn-hege.lovold@overhalla.kommune.no

Marthe Mikkelsen, Røyrvik kommune
E-post: Marthe.Mikkelsen@royrvik.kommune.no

Hildrun Mjøsund, Høylandet kommune / Namdal rehab.
E-post: post@namdalrehab.no

Anne Berit Pettersen, Høylandet kommune
E-post: Senja71@gmail.com

Tina Rånes, Osen kommune 
E-post: tina_raanes@outlook.com

Kristin Skjesol, Røyrvik kommune
E-post: Kristin.Skjesol@royrvik.kommune.no

Ingunn Svendsen, Namsos kommune
E-post: Ingunn.Svendsen@namsos.kommune.no

Bente Sverkmo, Namdalseid kommune
E-post: Bente.Sverkmo@gmail.com

Ellen Tømmerås, Fosnes kommune
E-post: Ellen.Tommeras@fosnes.kommune.no

Erlend Tønne, Sykehuset Namsos
E-post: Erlend.Tonne@hnt.no

Bjørn Olav Vist, Grong kommune
E-post: Bjorn.Vist@grong.kommune.no


Møtereferater og undervisning

2018

2017

2017.12.11 - presentasjon.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.12.11 - presentasjon.pdf2017.12.11 - presentasjon.pdf
2017.11.22 - Møtereferat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.11.22 - Møtereferat.pdf2017.11.22 - Møtereferat.pdf
2017.11.22 - Vaksiner.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.11.22 - Vaksiner.pdf2017.11.22 - Vaksiner.pdf
2017.11.22 - presentasjon.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.11.22 - presentasjon.pdf2017.11.22 - presentasjon.pdf
2017.11.22 - Inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.11.22 - Inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk.pdf2017.11.22 - Inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk.pdf
2017.09.18 - Møtereferat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.09.18 - Møtereferat.pdf2017.09.18 - Møtereferat.pdf
2017.09.18 - presentasjon.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.09.18 - presentasjon.pdf2017.09.18 - presentasjon.pdf
2017.05.10 - Møtereferat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.05.10 - Møtereferat.pdf2017.05.10 - Møtereferat.pdf
2017.05.10 - presentasjon.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Møtereferater og undervisning/2017/2017.05.10 - presentasjon.pdf2017.05.10 - presentasjon.pdf


Dokumenter

Brosjyrer

Brosjyre Overhalla 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Brosjyrer og andre dokumenter/Brosjyrer/Brosjyre Overhalla 2017.pdfBrosjyre Overhalla 2017.pdf

Postere

POSTER februar 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Brosjyrer og andre dokumenter/Postere/POSTER februar 2018.pdfPOSTER februar 2018.pdf
Fordypningsoppgave 2017, sykepleier hjemmetjenesten, trening KOLSpasienter.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Nord/Brosjyrer og andre dokumenter/Postere/Fordypningsoppgave 2017, sykepleier hjemmetjenesten, trening KOLSpasienter.pdfFordypningsoppgave 2017, sykepleier hjemmetjenesten, trening KOLSpasienter.pdfFagdager

Program for fagdag KOLS mars 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Program for fagdag KOLS mars 2017.pdfProgram for fagdag KOLS mars 2017.pdf
Hverdagsrehabilitering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Hverdagsrehabilitering.pdfHverdagsrehabilitering.pdf
KOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/KOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdfKOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdf
KOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/KOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdfKOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdf
Presentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Presentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdfPresentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.