KOLS fagnettverk - N

Sykehuset Namsos og kommuneregioner

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)

Medlemmer

Leder

Kristin Dille, Sykehuset Namsos
E-post: Kristin.Dille@hnt.no


Øvrige medlemmer

Gjertrud Haagensen, Sykehuset Namsos
E-post: Gjertrud.Haagensen@hnt.no

Kari Lian, Lierne kommune
E-post: Kari.Lian@lierne.kommune.no

Linn Hege Løvold, Overhalla kommune
E-post: linn-hege.lovold@overhalla.kommune.no

Marthe Mikkelsen, Røyrvik kommune
E-post: Marthe.Mikkelsen@royrvik.kommune.no

Hildrun Mjøsund, Høylandet kommune / Namdal rehab.
E-post: post@namdalrehab.no

Anne Berit Pettersen, Høylandet kommune
E-post: Senja71@gmail.com

Tina Rånes, Osen kommune 
E-post: tina_raanes@outlook.com

Kristin Skjesol, Røyrvik kommune
E-post: Kristin.Skjesol@royrvik.kommune.no

Ingunn Svendsen, Namsos kommune
E-post: Ingunn.Svendsen@namsos.kommune.no

Bente Sverkmo, Namdalseid kommune
E-post: Bente.Sverkmo@gmail.com

Ellen Tømmerås, Fosnes kommune
E-post: Ellen.Tommeras@fosnes.kommune.no

Erlend Tønne, Sykehuset Namsos
E-post: Erlend.Tonne@hnt.no

Bjørn Olav Vist, Grong kommune
E-post: Bjorn.Vist@grong.kommune.no


Møtereferater og undervisning

2019


2018

2017


Dokumenter

Brosjyrer

PostereFagdager

Fant du det du lette etter?