Logo samhandling helse - Nordre del av Trøndelag. Foto med logoer.

KOLS fagnettverk - S

Sykehuset Levanger og kommuneregioner

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)


Medlemmer

Leder

Mariann Håpnes, Sykehuset Levanger
E-post: Mariann.Hapnes@hnt.no


Øvrige medlemmer

Lene Antonsen, Verdal kommune
E-post: Lene.Antonsen@verdal.kommune.no

Heidi Bjørgvik, Stjørdal kommune / Værnesregionen DMS
E-post: Heidi.Bjorgvik@stjordal.kommune.no

Kristian Davidsen, Sykehuset Levanger
E-post: KristianUlvin.Davidsen@helse-nordtrondelag.no 

Vigdis Fossland, Sykehuset Levanger
E-post: Vigdis.Fossland@helse-nordtrondelag.no

Anita Gjønnes, Sykehuset Levanger
E-post: Anita.Gjonnes@helse-nordtrondelag.no

Camilla Hamre, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Hamre@stjordal.kommune.no

Irene Nakstad, Sykehuset Levanger
E-post: Irene.Nakstad@helse-nordtrondelag.no

Thor Naustdal, overlege lunge Sykehuset Levanger
E-post: Thor.Naustdal@helse-nordtrondelag.no

Jorid Myhr
E-post: joridmyhr@gmail.com

Camilla Forfot Rosvold, Stjørdal kommune
E-post: Camilla.Forfot.Rosvold@stjordal.kommune.no

Lene Sende, Inn-Trøndelag DMS
E-post: Lene.Sende@steinkjer.kommune.no

Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
E-post: MonaLund.Veie@helse-nordtrondelag.no

Bodil Worum, Sykehuset Levanger
E-post: Bodil.Worum@helse-nordtrondelag.no

 
 

Møtereferater og undervisning

2019

2018

Møtereferat 14.03.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Sør/Møtereferater og undervisning/2018/Møtereferat 14.03.18.pdfMøtereferat 14.03.18.pdf
Powerpointpresentasjon nettverksmøte 14. mars 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Sør/Møtereferater og undervisning/2018/Powerpointpresentasjon nettverksmøte 14. mars 2018.pdfPowerpointpresentasjon nettverksmøte 14. mars 2018.pdf

2017

 
 

Dokumenter

Brosjyrer

 
 

Fagdager

2018

KOLS fagdag 21.november 2018

2017

Program for fagdag KOLS mars 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Program for fagdag KOLS mars 2017.pdfProgram for fagdag KOLS mars 2017.pdf
Hverdagsrehabilitering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Hverdagsrehabilitering.pdfHverdagsrehabilitering.pdf
KOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/KOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdfKOLS - Samhandlingsprosjektet Telemark.pdf
KOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/KOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdfKOLS mappe. Erfaringer fra pasient og pårørende samtale.pdf
Presentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Felles/Fagdager/2017/Presentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdfPresentasjon fagdag KOLS pasientforløp.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.