Logo samhandling helse - Nordre del av Trøndelag. Foto med logoer.

KOLS fagnettverk - S

Sykehuset Levanger og kommuneregioner

​Mandat

KOLS fagnettverk er et nettverk av helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten, som drives i samarbeid mellom partene. Nettverket skal blant annet bidra til å implementere gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i 1. og 2. linjetjenesten, og bygge kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og pårørendegruppen.

Mandat for etablering og drift av KOLS fagnettverk (pdf)

Medlemmer

Leder

Mariann Håpnes, Sykehuset Levanger
E-post: Mariann.Hapnes@hnt.no


Øvrige medlemmer

Lene Antonsen, Verdal kommune
E-post: Lene.Antonsen@verdal.kommune.no

Heidi Bjørgvik, Stjørdal kommune / Værnesregionen DMS
E-post: Heidi.Bjorgvik@stjordal.kommune.no

Kristian Davidsen, Sykehuset Levanger
E-post: KristianUlvin.Davidsen@helse-nordtrondelag.no 

Vigdis Fossland, Sykehuset Levanger
E-post: Vigdis.Fossland@helse-nordtrondelag.no

Anita Gjønnes, Sykehuset Levanger
E-post: Anita.Gjonnes@helse-nordtrondelag.no

Anne Britt Hestmo, Osen kommune
E-post: abhestmo@gmail.com

Irene Nakstad, Sykehuset Levanger
E-post: Irene.Nakstad@helse-nordtrondelag.no

Jorid Myhr
E-post: joridmyhr@gmail.com

Ann-Helen Raaen, Sykehuset Levanger
E-post: Ann-Helen.Raaen@helse-nordtrondelag.no

Lene Sende, Inn-Trøndelag DMS
E-post: Lene.Sende@steinkjer.kommune.no

Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
E-post: MonaLund.Veie@helse-nordtrondelag.no

Bodil Worum, Sykehuset Levanger
E-post: Bodil.Worum@helse-nordtrondelag.no

Avtaler, retningslinjer og andre dokumenter

Møtereferat

2018

2017

2016

Fagdager og konferanser

2018

2017

2016

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.