Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

Fagråd for tjenesteavtale 8

Mandat

Medlemmer

Leder

Heidi Klingen Lauten, Ytre Namdal

E-post: Heidi.Klingen@naroy.kommune.no


Sekretær

Marit Lise Haugberg, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: Marit.L.Haugberg@hnt.no


Øvrige medlemmer

Tove Mette Aagård, Midtre Namdal

E-post: Tove-Mette-Hasfjord.Aagard@namsos.kommune.no

Lena Almås, Indre Namdal

E-post: Lena.Almaas@hoylandet.kommune.no

Anne Mette Hofstad, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: AnneMette.Hofstad@helse-nordtrondelag.no

Svenn Morten Iversen, praksiskonsulent og fastlege i Namsos

E-post: svennmorteniversen@gmail.com

Sidsel  S. Nilsen, Værnesregionen

E-post: Sidsel.Storvik.Nilsen@stjordal.kommune.no

Marit Teie, Helse Nord-Trøndelag HF og Overhalla kommune

E-post: Marit.Teie@helse-nordtrondelag.no

Gunn H. Tronsen, Innherredsregionen

E-post: Gunn.H. Tronsen@verdal.kommune.no

Marianne Vollen, Inn-Trøndelag

E-post: Marianne.Vollen@steinkjer.kommune.no

Leif Vonen, kommuneoverlege i Værnesregionen

E-post: Leif.Edvard.Muruvik.Vonen@stjordal.kommune.no

Avtaler, retningslinjer og andre dokumenter

Et trygt fødetilbud (helsedirektoratet.no) En gledelig begivenhet (regjeringen.no) Helhetlig plan for svangerskapsomsorg 2011-2014 (pdf)Helhetlig plan for svangerskapsomsorg 2015-2020 (pdf)Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (helsedirektoratet.no)

Helhetlig plan for svangerskapsomsorgen i Nord-Trøndelag

Prosjektrapport, nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg (pdf)Evaluering prosjekt svangerskapsomsorg - presentasjon i ASU 20.4.16 (pdf)Henvisningsskjema til svangerskapsoppfølging

Prosedyrer A-Å

Alkohol-, medikament- og narkotikamisbruk i svangerskapet Angst hos gravide Angstpoliklinikken ved fødeavdelingenBekkenløsningDe yngste og de eldste gravideDepresjon i svangerskapetDiabetes i graviditet og fødselDifferensiering i svangerskapetEpilepsi og svangerskapFostervannsavgangGlucosuri og glucosebelastning i graviditetGravide i legemiddelassistert behandling (LAR)Henvisning til svangerskapsoppfølging, rutineultralyd og fødested med informasjon om differensieringHjertesykdom hos gravideHyperemesis (svangerskapskvalme)Induksjon av fødselInformasjonsutveksling mellom fastlege, jordmor og spesialisthelsetjenesten. Kommunikasjonsrutiner.Kvinnelig omskjæring og graviditetLite fosterbevegelse i magen hos gravideLitiumbehandling ved fødsel, HNT Klinikk for psykisk helsevern og rus & Klinikk for kvinne, barn og familie.Oppfølging av risikogravide, vekstavvik og dopplerundersøkelseOvertidig svangerskapPerinealrupturPolycystisk ovarialsyndrom (PCOS) og svangerskapPreeklampsi og eklampsiPsykososialt basisprogram. Oppfølging av gravide med psykososiale utfordringer og psykisk sykdom.Revmatisk sykdom og svangerskapRisikogravide, oppfølging ved svangerskapspoliklinikkenSeksuelle overgrep og svangerskap.Seteleie og seteforløsningSlankeopererte og adipøse i svangerskap og fødselSvangerskapskløe. Intrahepatisk svangerskapskolestaseThyreoideasykdommer i svangerskapTrombose, antikoagulasjon og svangerskapTruende for tidlig fødselTvillingerUndervekt, spiseforstyrrelser og svangerskapUvi, GBS og andre bakterielle infeksjoner i svangerskapVekstavvik, utredning og kontroll ved svangerskapspoliklinikkenVending av seteleieVirale infeksjoner hos gravideVold i nære relasjoner og svangerskap

Møtereferat

2018

Høringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Høringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdfHøringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdf
Referat møte Fagråd 01.06.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Referat møte Fagråd 01.06.18.pdfReferat møte Fagråd 01.06.18.pdf
Referat møte Fagråd 06.03.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Referat møte Fagråd 06.03.18.pdfReferat møte Fagråd 06.03.18.pdf

2017

Referat Fagrådsmøte 01.12.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 01.12.17.pdfReferat Fagrådsmøte 01.12.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfReferat Fagrådsmøte 03.10.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 31.08.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 31.08.17.pdfReferat Fagrådsmøte 31.08.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 22.06.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 22.06.17.pdfReferat Fagrådsmøte 22.06.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 21.04.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 21.04.17.pdfReferat Fagrådsmøte 21.04.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 21.03.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 21.03.17.pdfReferat Fagrådsmøte 21.03.17.pdf
Referat Fagrådsmøte 13.01.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 13.01.17.pdfReferat Fagrådsmøte 13.01.17.pdf

2016

Referat Fagrådsmøte 02.12.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 02.12.16.pdfReferat Fagrådsmøte 02.12.16.pdf
Referat Fagrådsmøte 18.10.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 18.10.16.pdfReferat Fagrådsmøte 18.10.16.pdf
Referat Fagrådsmøte 06.09.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 06.09.16.pdfReferat Fagrådsmøte 06.09.16.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.