Svenn Morten Iversen, Bergljot Kolkmeyer og Børge Winter - praksiskonsulentene i Helse Nord-Trøndelag

Fastlegesiden

Informasjon for fagfolk i Helse Nord-Trøndelag

og samarbeidende fastlegekontor

Har du informasjon du ønsker å nå ut med til fastleger og/eller sykehusleger, ta kontakt med praksiskonsulentene, fagsjefen eller Kommunikasjonsavdelingen.

Legenytt

 • 24.04.2017
  Sjekkliste MR ved mistanke om prostatakreft

  I forbindelse med urologisk utredning og evt behandling av pasienter med mistanke om prostatakreft er det utarbeidet standardisert pasientforløp som beskriver at pasienten skal møte til MR-undersøkelse før time til urolog.

 • 16.01.2017
  Vil spare mye tid med nye nettsider

  Fastlege Steffen Krogh Vadseth (31) sier han bruker mye tid på å gi pasienter råd. Han tror nettsiden hnt.no kan frigjøre en halv time daglig.

 • 16.12.2016
  Nye henvisningsrutiner vedrørende voksne ryggpasienter

  Fra 01.januar 2017 skal alle voksne polikliniske pasienter med ryggproblemer henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, med noen få unntak.

 • 29.08.2016
  Prosjektrapport fra veiledingsprosjekt

  Overlege Helge Hartmann har kartlagt kommunenes veiledningsbehov fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Kurs og konferanser for fastleger

Råd og veiledere

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.

Laboratoriehåndboka, rekvisisjoner og bestillingsskjema

Lab-nytt

Smerteskrin for voksne

Smerteskrin for symptomlindring i livets sluttfase er utarbeidet for å legge til rette for at pasienter får en verdig død, og at pasienten skal få dø der han eller hun selv ønsker det. Skrinet kan rekvireres av legen til den enkelte pasient, eller kjøpes inn til bruk i institusjon (for eksempel sykehjem).

Veiledning i rekvirering og bruk av smerteskrin

Fedme - veiledere ved oppfølging

Veileder for oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (pdf)

Veileder i ernæringsoppfølging av gravide fedmeopererte (pdf)

Revmatisme - oppfølging ved sjøgrens syndrom / PORS

 

PORS - pasientstyrt oppfølging for revmatisk sykdom

Revmatologisk avdeling innførte i 2015 PORS for pasienter som har vært stabilie (i remisjon / lav sykdomsaktivitet) i et år.  Disse pasientene blir tatt ut av kontrollrutiner til revmatolog og henvist tilbake til fastlege. Pasienten følger selv opp blodprøver og får tatt dette hos fastlege. Pasienten kan selv ta kontakt med revmatolog, og får time innen to uker ved oppbluss av sykdomsaktivitet som ikke kan håndteres av pasient og fastlege.

Ordningen vil bidra til å redusere unødvendige rutinekontroller, gi raskere time til nyhenviste pasienter og sikre at pasienter får time på Revmatologisk avdeling når de trenger det.

Anbefaling til fastlege (pdf)

Skjema for blodprøvekontroll ved sykdomsmodifiserende medisiner  (pdf)

     

Sjøgrens syndrom

Oppfølging av pasienter med sjøgrens syndrom hos fastlege (pdf)

Mangel på Zoloft tabletter

I 2015 fikk Statens legemiddelverk meldinger om mangel på Zoloft-tabletter "Pfizer" i alle styrker og pakningsstørrelser. I den forbindelse mottok Psykiatrisk klinikk forespørsler om hvordan man skal foreta hensiktsmessig erstatning av Sertralin.

Avdelingsoverlege Nils Håvard Dahl kommer med følgende anbefaling:

«Når pasienten går tom for Zoloft/sertralin, er det uproblematisk å gå direkte over til et annet SSRI. De mest aktuelle alternativene er Cipralex og Seroxat. Forsøk på ekvivalente doser Zoloft 50 mg – Cipralex 10 mg – Seroxat 20 mg. Ved bruk av Zoloft 200 mg, ville jeg likevel kun gitt Cipralex 30 mg eller Seroxat 60 mg. Så får en heller tilpasse dosen etter et par uker.»

Ondansetron (Zofran) som kvalmestillende hos barn

Informasjon om ondansetron (Zofran) som kvalmestillende hos barn (pdf)

Avtalespesialister

Oversikt over avtalespesialister i Midt-Norge

Læring og mestring

Oversikt over aktuelle lærings- og mestringstilbud finner du lenger ned på siden.

I lenkene nedenfor finner du kontaktinformasjon til Lærings- og mestringssenteret og en brosjyre med oversikt over alle planlagte tilbud for 2017.

Kontaktinformasjon til Lærings- og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2017 (pdf)

Pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

Det pågår et arbeid med å standardisere pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag. Her er en oversikt over våre standardiserte pasientforløp i vårt kvalitetssystem.

Vi jobber også med å beskrive pasientforløp på en lesevennlig måte for pasienter og pårørende.


       

Henvisningskriterier

Vi jobber med å beskrive alle våre behandlingsforløp. Utover beskrivelse av pasientforløpets utrednings-, behandlings- og oppfølgingsfase, inneholder de også sjekkliste for henvisning. Vi er helt i startgropa med dette arbeidet og det vil ta noe tid innen alle behandlingsforløp er beskrevet. I en overgangsfase vil henvisningskriterier som lå ute på vår gamle legeside, der behandlingsforløpet ennå ikke er beskrevet, bli å finne nedenfor.

Søk etter henvisningskriterier for andre undersøkelser og behandlinger

Fedme

Råd angående henvisning til fedmepoliklinikken  (pdf)

Revmatisme

Sjekkliste ved henvisning til revmatolog (pdf)Private rehabiliteringsinstitusjoner

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

    

praksiskonsulentordningen

I Helse Nord-Trøndelag har vi tre praksiskonsulenter ansatt i 10-20 % stilling. Praksiskonsulentene er fastleger, og jobber for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og allmennleger/private spesialister. Svenn Morten Iversen, Børge Winther og Bergljot Kolkmeier jobber for alle avdelinger på begge sykehus, og er organisert under Samhandlingsavdelingen. 

Kontaktinformasjon til praksiskonsulentene i Nord-Trøndelag

Nasjonal PKO-side

Lærings- og mestringstilbud for pasienter