Legenytt

Nyhetsarkiv

 • 18.01.2018
  Sykehusene Levanger og Namsos satt i grønn beredskap

  Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg. Gul beredskap ved Sykehuset Levanger endres til grønn beredskap ved begge sykehus nå torsdag formiddag.

 • 21.12.2017
  Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr praksis og sommerjobb

  Jul og sommerjobb hører kanskje ikke helt sammen, men begge våre sykehus har nå lyst ledig en rekke ferievikariater for sommeren 2018. Studenter og ferdig utdannet helsepersonell kan søke.

 • 14.12.2017
  Hvordan skal framtidas sykehus være?

  Helseminister Bent Høie har gitt oss i oppdrag å lage en plan for framtida. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste fram mot 2035? Si din mening om hvordan sykehustilbudet i Nordre Trøndelag skal være.

 • 06.12.2017
  HNT har fått ungdomsråd

  Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok i møte den 6. mars å opprette ungdomsråd. Rådet er etablert, og har nylig hatt sitt første møte.

 • 23.11.2017
  Tilbyr hjertekurs ved Sykehuset Namsos

  Kardiologiske sykepleiere ved Sykehuset Namsos inviterer til hjertekurs i februar 2018. Over to dager undervises hjertesyke hvordan det er mulig å forebygge ytterligere sykdom.

 • 01.09.2017
  15 år med fysikalsk medisin og rehabilitering

  Avdelingens jubileum ble markert med fagdag og åpent hus i avdelingen. Tidligere kombinertløper Thorbjørn Brandt satte sterkt preg på dagen da han delte sine erfaringer som pasient i rehabilitering.

 • 14.08.2017
  Brukerundersøkelser i psykisk helsevern og rus

  I løpet av de siste 2,5 årene har over 1550 brukere av Helse Nord-Trøndelags tilbud innen psykisk helsevern og rus deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.

 • 25.07.2017
  HNT har ledig tre utfordrende lederstillinger

  Helseforetaket søker etter tre nye ledere. CFO/økonomisjef, utviklingssjef og IT-leder. Sykehusene i Levanger og Namsos har noe over 3 000 ansatte, og er en av regionens største og viktigste organisasjoner. Har du ambisjoner som leder, anbe...

 • 11.07.2017
  Nytt skjema ved henvisning til svangerskapsoppfølging

  Skjemaet "Henvisning til svangerskapsoppfølging" anbefales benyttet som vedlegg til helsekort for gravide.

 • 26.06.2017
  Et kort liv som ga mening

  Etter å ha opplevd ro og verdighet i forbindelse med sorgen over sønnens korte liv, ville Erik og Yaasmin gi en gave til bruk for også andre nordtrøndere i en vanskelig situasjon.

 • 14.06.2017
  Første helsefagarbeider har bestått fagprøven

  HNTs aller første helsefagarbeider, Annette Småvollan Johansen, har bestått fagprøven i dag! Hun har hatt lærlingetiden sin på Barne- og ungdomsposten, Sykehuset Levanger.

 • 31.05.2017
  -Bare et lite ord som «hei» betyr så mye!

  KLPs arbeidsgledepris for 2017 ble tidligere i år tildelt Gyn-/fødeavdelingen ved Sykehuset Levanger, og i går ble premien overrakt. Den besto av velfortjent heder og en fengende konsert med Hanne Sørvaag, kjent fra Hver gang vi møtes.

 • 03.05.2017
  Nevrologisk avdeling markerer 50-årsjubileum

  Takket være driftige ansatte ved Sykehuset Namsos ble det i 1967 etablert en egen nevrologisk avdeling. Torsdag 4. og fredag 5. mai markerer Helse Nord-Trøndelag sitt 50-årsjubileum med forelesingskveld og åpen dag på sykehuset i Namsos.

 • 24.04.2017
  Henvisning til urolog ved mistanke om prostatakreft

  I forbindelse med urologisk utredning og evt behandling av pasienter med mistanke om prostatakreft er det utarbeidet standardisert pasientforløp som beskriver at pasienten skal møte til MR-undersøkelse før time til urolog.

 • 20.04.2017
  Kombinasjonsbygget ved Sykehuset Levanger er åpnet

  Mange får glede av det nye kombinasjonsbygget. Nå har Sykehuset Levanger fått sin etterlengtede helikopterlandingsplass, fire kommuner samarbeider om legevakt, og Hemit og Ambulansetjenesten har fått nye lokaler her.

 • 29.03.2017
  Gyn- fødeavdelingen på Sykehuset Levanger vinner KLPs «Arbeidsgledeprisen»

  Målet med KLPs Arbeidsgledepris er å fremme yrkesstolthet og arbeidsglede som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser rundt om i landet. Premien er en konsert med Hanne Sørvaag for de ansatte på arbeidsplassen deres.

 • 23.03.2017
  Nasjonal kvalitetspris tildelt Stopp Sepsis Sykepleier-prosjektet

  Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten har gjennom 25 år jobbet nasjonalt for å prioritere forbedringsarbeid. Torsdag delte de ut den høythengende Kvalitetsprisen 2017 til sepsis-prosjektet ved Sykehuset Levanger.

 • 20.03.2017
  Statsråden testet akuttberedskapen og sykehusmaten

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Levanger, Inderøy, Steinkjer og Namsos mandag 20. mars. Rundturen ble avsluttet med traumeøvelse, pasientorientert organisering og test av sykehusmaten.

 • 20.03.2017
  Første spadetak for Psykiatriløftet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger og med det Psykiatriløftet.

 • 17.03.2017
  Helse- og omsorgsminsteren til Levanger og Namsos

  Statsråd Bent Høie gjester Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.

 • 16.03.2017
  Helse Nord-Trøndelag får medisinstudium

  Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU besluttet i sitt fakultetstyre 15. mars å opprette desentralisert legestudium lagt til Helse Nord-Trøndelag.

 • 03.03.2017
  - Pasienten er viktigst

  Spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord-Trøndelag har samarbeidsavtaler på 12 områder, der IKT er et av dem. For å sikre god samhandling rundt pasienten, ble det 2. mars arrangert fagdag på området.

 • 31.01.2017
  Arbeidsmiljørprisen 2016 til fellesposten H4 Sykehuset Namsos

  I forbindelse med Helse Nord-Trøndelags årlige ledersamling, ble Arbeidsmiljøprisen 2016 delt ut. Fellesposten H4 Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos ved avdelingsleder Kari Sund Larsen, stakk av med den gjeve prisen.

 • 16.01.2017
  - Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • 16.01.2017
  Vil spare mye tid med nye nettsider

  Fastlege Steffen Krogh Vadseth (31) sier han bruker mye tid på å gi pasienter råd. Han tror nettsiden hnt.no kan frigjøre en halv time daglig.

 • 12.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 16.12.2016
  Nye henvisningsrutiner vedrørende voksne ryggpasienter

  Fra 01.januar 2017 skal alle voksne polikliniske pasienter med ryggproblemer henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, med noen få unntak.

 • 23.11.2016
  Slik ønsker direktøren framtidas pasientorganisering i HNT

  5. oktober inviterte sykehusdirektør Torbjørn Aas til å delta i en høringsprosess knyttet til framtidas pasientorganisering. Nå foreligger beslutningen.

 • 14.11.2016
  Signert for Psykiatriløftet

  Etter en omfattende og detaljert prosess rundt planlegging av utbygging ved Psykiatrisk klinikk, Psykiatriløftet, har Helse Nord-Trøndelag signert kontrakt med totalentreprenør Veidekke.

 • 31.10.2016
  Positiv til Kompetanseportalen

  Kompetanseportalen er Helse Midt-Norges verktøy for ansattes kompetansebeholdning og –utvikling. Her etableres kompetanseplaner som blir tildelt den enkelte medarbeider, og her finnes oversikt over for eksempel status på medarbeidersamtaler.

 • 21.10.2016
  Historisk disputas

  Intensivsykepleier Hege Selnes Haugdahl har i dag forsvart sin doktorgrad innen temaet respiratorbehandling. Haugdahls disputas er den første som blir avholdt på et av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

 • 05.10.2016
  Vil at sykehusene skal bli mer pasientorientert

  Direktør Torbjørn Aas inviterer i dag brukere av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag, ansatte, kommuner og andre til å delta i en høring der framtidas pasientorienterte organisering er tema.

 • 21.09.2016
  Vant nasjonal forbedringspris - halverte dødeligheten

  Helse Nord-Trøndelag og Medisinsk klinikk ved Sykehuset Levanger gikk helt til topps i den nasjonale finalen i kampen om Forbedringsprisen 2016.

 • 31.08.2016
  Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

 • 31.08.2016
  Jakter 30 som vil bli spesialsykepleier

  Sykehusene i Namsos og Levanger skal ansette inntil 30 sykepleiere som vil utdanne seg til spesialsykepleier. Studiet går over 18 måneder ved NTNU, praksis ved våre sykehus, lønn under utdanning og fast jobb tilbys.

 • 29.08.2016
  Prosjektrapport fra veiledingsprosjekt

  Overlege Helge Hartmann har kartlagt kommunenes veiledningsbehov fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

 • 29.07.2016
  Fornøyde pasienter i Nord-Trøndelag

  800 tilfeldig valgte pasienter som i 2015 fikk behandling ved de to nordtrønderske sykehusene, har blitt invitert til å besvare en rekke spørsmål om behandlingen de har fått ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det konkluderes med at...

 • 14.07.2016
  Brukere tilfreds med psykiatrisk behandling

  I løpet av de siste 18 månedene har drøyt tusen brukere av Helse Nord-Trøndelags psykiatritilbud deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.  

 • 08.07.2016
  Brev til fastlegene - bruk av "Kopi til"

  Helse Nord-Trøndelag har behov for å informere om rutiner omkring "Kopi til" når det gjelder henvisning og prøvesvar.

 • 05.07.2016
  Utvidet testing for MRSA

  Alle beboere på mottak for asylsøkere/flyktninger, eller som har vært beboer i løpet av de siste tolv månedene, skal screenes i forkant av innleggelse eller poliklinisk konsultasjon.

 • 26.05.2016
  KOLS-kurs - få en bedre hverdag

  Lungepoliklinikken ved Sykehuset Namsos arrangerer todagerskurs for KOLS-pasienter 7. og 8. juni. Frist for påmelding er 31. mai.

 • 24.05.2016
  Nytt regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

  Fra 23.mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).

 • 19.05.2016
  Kurstilbud: Hvordan leve med kreft

  Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Namsos tilbyr gruppeopplæring for kreftrammede og pårørende.

 • 12.05.2016
  HNT-ansatt ble Årets Sykepleier 2016

  Psykiatrisk sykepleier Ingvild Aabakken har noe svært få av hennes 3 600 kolleger i Nord-Trøndelag har. Det synlige bevis på at hun er vinner av fylkesprisen Årets Sykepleier.

 • 12.04.2016
  Konferanse om mer treffsikker kreftbehandling

  Dette symposiet har som mål å gi oversikt og innsikt innen feltet biomarkører i dag, med å koble molekylær innovasjon med klinisk implementering, til nytte for pasientene.

 • 20.01.2016
  Blodprøver til revmapasienter

  Pasienter som er henvist til utredning ved revma poliklinikk blir utstedt med etiketter for å klistre på blodprøveglassene. Vi ber om at disse benyttes.

 • 11.01.2016
  Vaktordning for ØNH i Nord-Trøndelag

  ØNH opplever fra tid til annen at pasienter blir sendt til poliklinikken uten forhåndsavtale. Vi gjør oppmerksom på at ingen pasienter skal sendes uten at det på forhånd er konferert og avtalt med vakthavende ØNH-lege.

 • 31.03.2016
  Internett i ny drakt

 • 30.03.2016
  Torbjørn Aas ansatt som ny direktør i HNT

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.