Legenytt

Nyhetsarkiv

08.07.2016

Brev til fastlegene - bruk av "Kopi til"

Helse Nord-Trøndelag har behov for å informere om rutiner omkring "Kopi til" når det gjelder henvisning og prøvesvar.
24.05.2016

Nytt regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

Fra 23.mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).
11.01.2016

Vaktordning for ØNH i Nord-Trøndelag

ØNH opplever fra tid til annen at pasienter blir sendt til poliklinikken uten forhåndsavtale. Vi gjør oppmerksom på at ingen pasienter skal sendes uten at det på forhånd er konferert og avtalt med vakthavende ØNH-lege.
05.07.2016

Utvidet testing for MRSA

Alle beboere på mottak for asylsøkere/flyktninger, eller som har vært beboer i løpet av de siste tolv månedene, skal screenes i forkant av innleggelse eller poliklinisk konsultasjon.
29.08.2016

Prosjektrapport fra veiledingsprosjekt

Overlege Helge Hartmann har kartlagt kommunenes veiledningsbehov fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.
16.12.2016

Nye henvisningsrutiner vedrørende voksne ryggpasienter

Fra 01.januar 2017 skal alle voksne polikliniske pasienter med ryggproblemer henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, med noen få unntak.
16.01.2017

Vil spare mye tid med nye nettsider

Fastlege Steffen Krogh Vadseth (31) sier han bruker mye tid på å gi pasienter råd. Han tror nettsiden hnt.no kan frigjøre en halv time daglig.
20.01.2016

Blodprøver til revmapasienter

Pasienter som er henvist til utredning ved revma poliklinikk blir utstedt med etiketter for å klistre på blodprøveglassene. Vi ber om at disse benyttes.
Se flere nyheter()