Kreftomsorg

Kontaktinformasjon til kreftsykepleiere og andre kontaktpersoner i sykehus og kommuner.

Sykehuset Levanger

Klinikk for kirurgi

Irene Hoven Edna, kreftsykepleier kreftpoliklinikken Tlf: 74 09 73 54

Sissel Hynne Moås, kreftsykepleier kreftpoliklinikken Tlf: 74 09 88 85

Toril Gravvold, kreftsykepleier kreftpoliklinikken Tlf: 74 09 73 56

Anne Lise Olsen, kreftsykepleier kreftpoliklinikken Tlf: 74 09 88 50

Ingrid Tronslien, kreftsykepleier kreftpoliklinikken Tlf: 74 09 77 59

Ingebjørg Roel Bye, kreftsykepleier kreftpoliklinikken / palliativt team Tlf: 74 09 89 83

Siv Merete Wiseth, kreftsykepleier kirurgen 1 Tlf: 74 09 81 63

Torunn Aarstad, kreftsykepleier kirurgen 1 Tlf: 74 09 81 63

Liv Elin Bruem, kreftsykepleier kirurgen 3 Tlf: 74 09 81 86

Liv Kirknes Alstad, kreftsykepleier Dagkirurgisk avdeling Tlf: 74 09 81 82

Klinikk for medisin og rehabilitering

Bjørg Anita Jenssen, kreftsykepleier Med A Tlf: 74 09 82 16

Astrid Røstad, kreftsykepleier Med A Tlf: 74 09 82 16

Anne Kari Solvold, kreftsykepleier Med A Tlf: 74 09 82 16

Trude Østdun, Med H, hematologisk avd. Tlf: 74 09 88 11

Inger Lise Bangstad, Med H, hematologisk avdeling. Tlf: 74 09 88 11

Torun Gjestad, Med H, Gastro. Tlf 74 09 82 12

Mariann Skimmerli, Rehabiliteringsavdelingen. Tlf: 74 09 89 43

Grete Brenne, kreftsykepleier Tlf. 74 09 8 11

  

Sykehuset Namsos

Kirurgisk klinikk

Hilde Øie, kreftsykepleier Kreftpoliklinikken, tlf. 74 21 54 68

Ingrid Mausner, kreftsykepleier Kreftpoliklinikken, tlf. 74 21 54 68

Edit Hodne Mork, kreftsykepleier Kreftpoliklinikken / Palliativt team, tlf. 74 21 54 68 / 74 21 54 58

Monica Stene, kreftsykepleier Kirurgisk sengepost H3, tlf. 74 21 58 79 

Heidi Kongsmo, daglig leder og kreftsykepleier kreft poliklinikk, tlf. 74 21 54 68

Bodil Aune, kreftsykepleier, Kir sengepost H3, tlf. 74 21 55 40

Klinikk for medisin og rehabilitering

Britt Ahlin, kreftsykepleier, Med H5, tlf. 74 21 55 40

Grete Flått, kreftsykepleier, Med H5, tlf. 74 21 55 40


Værnesregionen

Stjørdal

Berit Wang, kreftsykepleier / kreftkoordinator Tlf. 74 80 43 07 / 957 21 018

Rigmor Wostryck, kreftsykepleier / kreftkoordinator Tlf. 74 80 43 07 / 957 21 018

Breidablikkvegen 1 A, 7501 Stjørdal

Henvisning sendes til Sykepleietjenesten Stjørdal kommune m/deres referanse Wang/Wostryck

Cecilie Normann, kreftsykepleier DMS Værnesregionen

Selbu

Tydal

Kristin Grendstad, kreftsykepleier Tydal Sykehjem 7590 Tydal. Tlf. 73 81 58 10

Meråker

Synnøve Kalvik, kreftsykepleier hjemmetjenesten 7530 Meråker Tlf. 74 81 32 00 / 974 65 756

Henvisning sendes til Sykepleietjenesten Meråker kommune m/deres referanse Synnøve Kalvik

  

Innherred samkommune og Frosta

Levanger

Liv Reitan Gilberg, kreftsykepleier / koordinator Tlf: 991 06 599

Helse og omsorgstorget PB 130. 7601 Levanger

Henvisning sendes Levanger kommune m/deres referanse Liv R. Gilberg

Laila Nebb, kreftsykepleier Skogn distrikt. Skogn Helsetun 7620 Skogn. Tlf: 74 05 39 00 / 970 09 520

Sølvi Leinsvang, kreftsykepleier Hjemmetjenesten Nord Tlf: 469 20 0213

Siv Gudding Sand, kreftsykepleier Staup Helsehus Tlf: 474 89 760

Verdal

Gro Nina Helberg, sykepleier / kreftkoordinator. Tlf: 901 53 700

Gamle Ferjeveg 2, 7653 Verdal

Eva Karin Juberg, kreftsykepleier Vinne distrikt

Frosta

Grethe Hovdal, kreftsykepleier Frostatunet 7633 Frosta. Tlf. 74 80 89 00

Anne Fugleberg, kreftsykepleier Frostatunet 7633 Frosta. Tlf 74 80 89 00

Henvisning sendes til Sykepleietjenesten Frosta kommune m/deres referanse Hovdal / Fugleberg

    

Inn-Trøndelag

Inderøy

Aashild Vist, kreftsykepleier Inderøyheimen og hjemmesykepleien

Meieribakken 7670 Inderøy

Tlf. 74 12 43 66 / 970 81 667

 

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag, Markaveien 1, 7715 Steinkjer

Snåsa

Kristin Nøstvold, kreftsykepleier Kløvertunet 7760 Snåsa. Tlf. 74 13 83 72

 

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag, Markaveien 1, 7715 Steinkjer

Steinkjer

Hildur Holmstad, kreftsykepleier / koordinator. Ølvegata 2, 7715 Steinkjer Tlf. 911 90 034

Guri Susegg Sund, kreftsykepleier. Ølvegata 2, 7715 Steinkjer Tlf. 489 44 504

Kerstin Enger, kreftsykepleier. Enhet Legevakt Tlf. 400 39 214

Henvisning sendes til Sykepleietjenesten i Steinkjer kommune m/deres referanse Holmstad / Sund/Enger

  

Merethe Kotte Vekseth, kreftsykepleier

Karen Hammer Tyldum, kreftsykepleier

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag. Egge helsetun, Markvegen 1. 7715 Steinkjer. Tlf. 74 16 89 20

Verran

Sissel Skjevik, kreftsykepleier i hjemmetjenesten. Verran helsetun 7790 Malm.

Tlf. 982 53 457

sissel.skjevik@verran.kommune.no

 

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag, Markaveien 1, 7715 Steinkjer

    

Indre Namdal

Grong

Silje Nordahl, kreftsykepleier

silje.nordahl@grong.kommune.no

Høylandet

Berit Lona, kreftsykepleier

ber-lon@online.no

Tlf: 46 91 78 11

Lierne

Geir Bergli, kreftsykepleier

gebergli@start.no

Tlf: 909 65 630 / 74 34 35 26

Namdalseid

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Namsskogan

Røyrvik

Evelyn Skage, kreftsykepleier

evelyn.n.skage@royrvik.kommune.no

   

Midtre Namdal

Flatanger

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Fosnes

Mona Nygård, kreftsykepleier

m.j.iversen@hotmail.com

Aslaug Hedel, kreftsykepleier

ahelgen@hotmail.com

Tlf: 900 26 708

Namsos

Britt Marie Skage, kreftkoordinator

brit-marie.skage@namsos.kommune.no

Tlf: 948 77 283

Overhalla

Beate Gulguften Aunet, kreftsykepleier

beate.aunet@overhalla.kommune.no

Tlf: 950 29 323 / 993 75 000

 

Ytre Namdal

Bindal

Anita Lund, sykepleier

anita.s.lund@bindal.kommune.no

tlf. 482 138 45

Leka

Nærøy

Ann Marit Pedersen, kreftsykepleier

Annmaritmuller@yahoo.no

Tlf. 74 38 26 40 / 913 76 030

Vikna

     

Øvrige kommuner

Osen

Rita Strand Høvik, kreftsykepleier, Osen legekontor, tlf. 72 57 82 80

Line Holmen, kreftsykepleier, Osen hjemmesykepleie, line.holmen@osen.kommune.no, tlf. 72 57 83 10

Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Leksvik og Rissa

Merike Pallas, kreftkoordinator, Merike.Pallas@fosen-helse.no, tlf. 948 36 802

Kreftklinikken Rissa: tlf 73 83 28 56

Kreftomsorg Fosen Helse

    

Varsle om endringer i kontaktinformasjon