HELSENORGE

Blodprøver til revmapasienter

Pasienter som er henvist til utredning ved revma poliklinikk blir utstedt med etiketter for å klistre på blodprøveglassene. Vi ber om at disse benyttes.

Blodprøver

Alle pasienter som er henvist til utredning ved revma poliklinikk utstyres eller får tilsendt ett hvitt A4 ark/ blodprøverekvisisjon,  som er påført pasientens identitet, legeidentitet  og laboratorie-identitet.

Alle prøvene som er rekvirert er opplistet. Samtidig er det heftet på etiketter som våre legekontor, dersom det er de som tar prøvene, kan klistre på blodprøveglassene.

På den måten kan vi være sikre på at blodprøvesvarene ikke blandes, og at resultatene sendes tilbake til riktig person.

 

Alle kontrollpasientene fortsetter vi med som før. Det vil si,  de forskjellige legekontorene bruker sine kliniske laboratorieskjema UTEN å påføre at revma skal ha kopi.