HELSENORGE

Henvisning til urolog ved mistanke om prostatakreft

I forbindelse med urologisk utredning og evt behandling av pasienter med mistanke om prostatakreft er det utarbeidet standardisert pasientforløp som beskriver at pasienten skal møte til MR-undersøkelse før time til urolog.
Prostata
Prostata

Urolog skriver henvisning til MR på grunnlag av henvisning fra fastlegen, og ser ikke pasienten før MR.

For å sikre en rask utredning ønsker derfor urolog følgende informasjon i henvisningen fra fastlege:

  1. «Ingen kontraindikasjon til MR. Vekt: … kg»

    eller
  2. «Følgende kontraindikasjon til MR:
  1. …….
  2. …….

Vekt: ….. kg»

Slik vil pasienten ha trygghet for at vi ikke gjennomfører MR som vi ikke skulle utført. Før pasienten blir lagt i trommelen, gjennomfører radiograf en siste gjennomgang/sjekk, men vi skal ha avklart alt før den tid for å unngå sløsing med tid og ressurser og redusere risiko ved undersøkelsen. Derfor er det så viktig at henvisningen inneholder disse avklaringene og at dette er gjort i tråd med MR sjekklista. Se behandlingsforløp (med sjekkliste) her:

 

 

 

Behandling av prostatakreft, Sykehuset Levanger

Behandling av prostatakreft, Sykehuset Namsos