Ny spastisitetspoliklinikk

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger overtar ansvaret for oppfølging av pasienter med spastisitetsproblematikk etter ervervede hjerneskader. Alle henvisninger skal fra nå av sendes dit.

Lege i konsultasjon med pasient. Foto.
Foto: Ole A. Kirknes

​Oppstart 15.januar 2020

Tidligere var det Nevrologisk avdeling som hadde ansvaret for oppfølging av pasienter med spastisitetsproblematikk etter ervervede hjerneskader i Helse Nord-Trøndelag. Tilbudet til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har oppstart 15.januar 2020. Alle pasienter som i dag blir fulgt opp av Nevrologisk avdeling ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger i dag, vil bli overført til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger.

Henvisning

Henvisningen skal inneholde

  • Aktuell diagnose og sykdomsdebut
  • Andre relevante diagnoser og medisinske opplysninger (medikamenter)
  • Henvisningsårsak: Problemstilling og mål for behandlingen
  • Funksjonsbeskrivelse: Generelt funksjonsnivå (grad av selvstendighet i daglige gjøremål, gangfunksjon/forflytningsevne) - og spesifikk kognitiv og motorisk funksjon.
  • Hva er prøvd av behandlingstiltak?
  • Kontaktperson i kommunen for pasientens funksjonsoppfølging

Henvisningen blir behandlet i inntaksmøte ved rehabiliteringsavdelingens sengepost. Henvisning Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (LE.P2318).