HELSENORGE

Nytt regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

Fra 23.mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).

Illustrasjonsfoto av mann med pollenallergi.

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er et regionalt kompetanse- og behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. RAAO startet opp ved St.Olav høsten 2015, og skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn/unge og vokse med komplisert astma- og allergisykdom, i samarbeid med de kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som etablereres ved senteret.

RAAO-senteret er organisatorisk plassert under arbeidsmedisinsk avdeling, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og holder til i 1902-bygget på St.Olavs Hospital.

Henvisning til RAAO poliklinikk

Fra 23.mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til RAAO-senteret.

Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

Forventet ventetid på utredning: 2-3 måneder.

 

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

 

 Nyhetsbrev fra RAAO mai 2016 (PDF)