HELSENORGE

Prosjektrapport fra veiledingsprosjekt

Overlege Helge Hartmann har kartlagt kommunenes veiledningsbehov fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

​Overlege Helge Hartmann har brukt deler av sin overlegepermisjon til å besøke en stor og en liten kommune (Verdal og Namdalseid). Målet var å kartlegge hvilke veiledningsbehov kommunene har fra spesialisthelsetjenesten.

I vedlagte prosjektrapport kan du lese om veiledningsbehov og tiltak.


Forside til rapport veiledningsprosjekt, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering