HELSENORGE

Utvidet testing for MRSA

Det er innført utvidet testing for MRSA (Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus) i Helse Nord-Trøndelag. Alle beboere på mottak for asylsøkere/flyktninger, eller som har vært beboer i løpet av de siste tolv månedene, skal screenes i forkant av innleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Screening gjelder ikke dersom pasienten kun skal til røntgenundersøkelse eller ta blodprøve på laboratoriet.

Agar plate
Screeningen må foregå minst fem dager før avtalen på sykehuset, og kan ikke være tatt mer enn fire uker før.

 
Screening av beboere på mottak for flyktninger/asylsøkere er ett av kriteriene for screening av MRSA. Se lenke under for fullstendig liste.

 
​​​

 
Ved spørsmål kan smittevernrådgivere i Helse Nord-Trøndelag kontaktes

 
Sykehuset Levanger​Anne-Gro Fjellingsdal, tlf: 74 09 83 52
Sykehuset Namsos: Kolbjørn Thun, tlf: 74 21 57 53