HELSENORGE

Vaktordning for ØNH i Nord-Trøndelag

ØNH opplever fra tid til annen at pasienter blir sendt til poliklinikken uten forhåndsavtale. Vi gjør oppmerksom på at ingen pasienter skal sendes uten at det på forhånd er konferert og avtalt med vakthavende ØNH-lege.

Pasienter vil ellers kunne bli påført unødig lang ventetid, ofte timer, dersom vakthavende overlege er på operasjonsstua.

ØNH avdelingen på Sykehuset Namsos har vakt mandag - fredag. Avdelingen er stengt alle helger, helligdager, stille uke i påsken og i mellomjula. St.Olav har da vakt.

Kontaktinformasjon til øre-nese-hals avdelingen