HELSENORGE

Operasjon Helsehelter

Leger og sykepleiere er de to yrkesgruppene som offentlig sektor har størst problemer med å rekruttere, og Trøndelag er blant fylkene med størst utfordring på området. 

Operasjon Helsehelter

​Kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har over lengre tid sett at utfordringene innenfor dette har vokst for dem begge, og har nå iverksatt ett felles prosjekt for å rekruttere og beholde leger og sykepleiere i regionen.

Les mer om Operasjon Helsehelter på KS' nettsider