Samhandling 2018-2021

Innspill til handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) ønsker innspill til handlingsplanen for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag.

Planen skal peke på mulige konkrete tiltak som kan styrke samhandlingen. Det inviteres derfor til å delta i planarbeid gjennom å komme med synspunkter, forslag og innspill. 

  PSU og ASU ønsker innspill fra brukere / brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, regionråd, interesseorganisasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV, Nord-Trøndelag fylkeskommune, utdanningsinstitusjoner, politikere og andre som kan hjelpe oss med å utvikle helsetjenestene.

  • Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling
  • Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak
  • Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen
  • Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og kommunene i fellesskap bør arbeide med?

  Frist for innspill 1.november 2017

  Fram til 1. november ønsker vi innspill og forslag til hvordan vi best kan skape gode og framtidsrettede helsetjenester. Innspillene vil bli bearbeidet og oppsummert i en handlingsplan som legges fram for Administrativt- og Politisk samarbeidsutvalg 23. november 2017.

  Innspillene er som hovedregel offentlige dersom ikke annet er oppgitt, og publiseres fortløpende på denne siden.

  Innspill sendes til handlingsplan@hnt.no

  Innspill til Handlingsplan for samhandling 2018-2021

  Inderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Inderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfInderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
  Fagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Fagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfFagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf


  Referanser

  Oppsummering fra strategisamling for PSU og ASU 24.mars 2017 (pdf) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhetNasjonal Helse og sykehusplan Strategi for Helse Midt-Norge 2030, bakgrunnsnotat (PDF) Strategi for Helse Midt-Norge 2030, kortversjon (PDF) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner. Stortingsmelding 14 (2014-2015) Akuttutvalgets rapport. NOU 2015/17 En felles strategi for samhandling mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 2010-2014 (PDF)