Samhandling 2018-2021

Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) har godkjent handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. 

PSU og ASU har fått innspill fra brukere / brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, fylkesmannen, regionråd, interesseorganisasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV, Nord-Trøndelag fylkeskommune, utdanningsinstitusjoner, politikere og andre som kan hjelpe oss med å utvikle helsetjenestene.

Høringsinnspill til Handlingsplan for samhandling 2018-2021

Bindal kommune - høringsinnspill.PDFhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Bindal kommune - høringsinnspill.PDFBindal kommune - høringsinnspill.PDF
Fagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Fagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdfFagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdf
Frosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Frosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdfFrosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdf
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdfFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdf
Helhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Helhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdfHelhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdf
Inn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Inn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdfInn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdf
KS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/KS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdfKS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdf
Leka kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Leka kommune - høringsinnspill.pdfLeka kommune - høringsinnspill.pdf
Oppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Oppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdfOppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdf
Pensjonistforbundet - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Pensjonistforbundet - høringsinnspill.pdfPensjonistforbundet - høringsinnspill.pdf
Trøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Trøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdfTrøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdf
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdfUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdf
Vikna kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Vikna kommune - høringsinnspill.pdfVikna kommune - høringsinnspill.pdf
Værnesregionen - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Værnesregionen - høringsinnspill.pdfVærnesregionen - høringsinnspill.pdf


Fant du det du lette etter?