Samhandling 2018-2021

Høringsinnspill til handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) ønsker høringsinnspill til handlingsplanen for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Planen peker på innsatsområder og aktuelle tiltak som kan styrke samhandlingen. Det inviteres derfor til å delta i planarbeid gjennom å komme med synspunkter, forslag og innspill.

PSU og ASU ønsker innspill fra brukere / brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, fylkesmannen, regionråd, interesseorganisasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV, Nord-Trøndelag fylkeskommune, utdanningsinstitusjoner, politikere og andre som kan hjelpe oss med å utvikle helsetjenestene.
Vi ber særlig om at høringsinstansene vurderer:

  • Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling
  • Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak
  • Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen
  • Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og kommunene i fellesskap bør arbeide med?

Frist for innspill 19.januar 2018

Innspillene er som hovedregel offentlige dersom ikke annet er oppgitt, og publiseres fortløpende på denne siden.

Høringsinnspill sendes til handlingsplan@hnt.no

Høringsinnspill til Handlingsplan for samhandling 2018-2021

Bindal kommune - høringsinnspill.PDFhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Bindal kommune - høringsinnspill.PDFBindal kommune - høringsinnspill.PDF
Fagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Fagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdfFagråd for koordinerende enheter - Tjenesteavtale 2 - høringsinnspill.pdf
Frosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Frosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdfFrosta, Levanger og Verdal kommune - høringsinnspill.pdf
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdfFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon - høringsinnspill.pdf
Helhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Helhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdfHelhetlige pasientforløp i Namsos, Stjørdal og Verdal (prosjekt) - høringsinnspill.pdf
Inn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Inn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdfInn-Trøndelagskommunene - høringsinnspill.pdf
KS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/KS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdfKS - Foreløpig høringinsuttalelse.pdf
Leka kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Leka kommune - høringsinnspill.pdfLeka kommune - høringsinnspill.pdf
Oppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Oppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdfOppsummering av alle høringssvar - Samhandlingssjef Olav Bremnes.pdf
Pensjonistforbundet - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Pensjonistforbundet - høringsinnspill.pdfPensjonistforbundet - høringsinnspill.pdf
Trøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Trøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdfTrøndelag fylkeskommune - høringsinnspill.pdf
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdfUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal - høringsinnspill.pdf
Vikna kommune - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Vikna kommune - høringsinnspill.pdfVikna kommune - høringsinnspill.pdf
Værnesregionen - høringsinnspill.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Værnesregionen - høringsinnspill.pdfVærnesregionen - høringsinnspill.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.