Samhandling 2018-2021

Høringsinnspill til handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) ønsker høringsinnspill til handlingsplanen for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Planen peker på innsatsområder og aktuelle tiltak som kan styrke samhandlingen. Det inviteres derfor til å delta i planarbeid gjennom å komme med synspunkter, forslag og innspill.

PSU og ASU ønsker innspill fra brukere / brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, fylkesmannen, regionråd, interesseorganisasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV, Nord-Trøndelag fylkeskommune, utdanningsinstitusjoner, politikere og andre som kan hjelpe oss med å utvikle helsetjenestene.
Vi ber særlig om at høringsinstansene vurderer:

  • Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling
  • Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak
  • Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen
  • Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og kommunene i fellesskap bør arbeide med?

Frist for innspill 19.januar 2018

Innspillene er som hovedregel offentlige dersom ikke annet er oppgitt, og publiseres fortløpende på denne siden.

Høringsinnspill sendes til handlingsplan@hnt.no

Høringsinnspill til Handlingsplan for samhandling 2018-2021


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.