HELSENORGE
Kommende og avholdte arrangementer

Samhandlingsarrangementer

Mange arrangementer publiserer presentasjoner i etterkant av arrangementsdagen. Disse gjøres tilgjengelig nederst på hver enkelt arrangementsside.

Samhandlingsmøte psykisk helsevern og rus 2017https://hnt.no/arrangementer/samhandlingsmote-psykisk-helsevern-og-rus-2017-2017-06-01Samhandlingsmøte psykisk helsevern og rus 2017Samhandling mellom sykehus, kommuner og fylket innenfor psykisk helsevern står på dagsorden.
Introduksjonskurs i motiverende samtalehttps://hnt.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-motiverende-samtale-2018-03-08Introduksjonskurs i motiverende samtaleFra god til bedre kommunikasjon med pasient/bruker. Fremme delaktighet og helse.
Med hjerte i fokus - mestring av nye utfordringerhttps://hnt.no/arrangementer/med-hjerte-i-fokus-mestring-av-nye-utfordringer-2018-02-15Med hjerte i fokus - mestring av nye utfordringerSeminaret er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere
Åpen dag - Avdeling for bildediagnostikkhttps://hnt.no/arrangementer/apen-dag-avdeling-for-bildediagnostikk-2018-03-07Åpen dag - Avdeling for bildediagnostikkDet søkes for å få oppmøtet tellende i henhold til legers videre- og etterutdanning.
Fagdag: Overvekt hos mor og barnhttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-overvekt-hos-mor-og-barn-2018-01-09Fagdag: Overvekt hos mor og barnFagråd for svangerskap- fødsel og barselomsorgen i Nord-Trøndelag inviterer jordmødre, helsesøstre, leger, ledere og andre fagpersoner til gratis fagdag.
Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelaghttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-om-svangerskapsomsorg-og-fodselshjelp-i-nord-trondelag-2017-01-17Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-TrøndelagFagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.
Dialogkonferanse i barselsomsorghttps://hnt.no/arrangementer/dialogkonferanse-i-barselsomsorg-2016-11-02Dialogkonferanse i barselsomsorgGratis konferanse. Påmelding innen 1.oktober 2016.
Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017https://hnt.no/arrangementer/regional-fagdag-i-kreft-og-palliasjon-hosten-2017-2017-10-25Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017Dagen arrangeres i samarbeid med Kompetansesenteret i lindrende behandling.
Folkehelsekonferansen 2017https://hnt.no/arrangementer/folkehelsekonferansen-2017-2017-10-06Folkehelsekonferansen 2017
Barndommen varer i generasjonerhttps://hnt.no/arrangementer/barndommen-varer-i-generasjoner-2017-10-23Barndommen varer i generasjonerN.K.S. Veiledningssenter for pårørende og Kompetansesenter rus - Midt-Norge inviterer til konferanse 23. oktober på Hell.
Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevernhttps://hnt.no/arrangementer/implementeringskonferanse-pakkeforlop-ruspsykisk-helsevern-2017-10-26Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevern
Nettverkssamling koordinerende enheterhttps://hnt.no/arrangementer/nettverkssamling-koordinerende-enheter-2017-09-05Nettverkssamling koordinerende enheterSamhandling om tilbud til brukere med behov for koordinerte tjenester.
Fagdag med tema hudkreft/kreftsår/pårørendehttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-med-tema-hudkreftkreftsarparorende-2017-06-13Fagdag med tema hudkreft/kreftsår/pårørendeFagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling arrangerer fagdag.
Brysom migrant eller utrygg hjelper?https://hnt.no/arrangementer/brysom-migrant-eller-utrygg-hjelper-2017-05-04Brysom migrant eller utrygg hjelper?FAGDAG MIGRASJON OG HELSE 4.mai 2017 Steinkjer Rådhus, Steinkjer
Fagdag Tjenesteavtale 9https://hnt.no/arrangementer/fagdag-tjenesteavtale-9-2017-03-02Fagdag Tjenesteavtale 9Fagdag med fokus på kvalitet og innhold i pleie- og omsorgsmeldingene
Temadag: Barn og unge med fatiguehttps://hnt.no/arrangementer/temadag-barn-og-unge-med-fatigue-2017-03-08Temadag: Barn og unge med fatigueFagdag Barn og unge med fatigue arrangeres i Steinkjer rådhus 8. mars. Målgruppen er fagfolk, representanter i organisasjoner og andre interesserte.
Fagseminar Med hjerte i fokushttps://hnt.no/arrangementer/fagseminar-med-hjerte-i-fokus-2017-02-16Fagseminar Med hjerte i fokusFagdag med hjerte i fokus, for autorisert/offentlig godkjent helsepersonell i primær- og spesialhelsetjenesten
Seminar: "Vold i nære relasjoner" - kjønnslemlestelse og eldrehttps://hnt.no/arrangementer/seminar-vold-i-nere-relasjoner-kjonnslemlestelse-og-eldre-2017-02-08Seminar: "Vold i nære relasjoner" - kjønnslemlestelse og eldreGodkjennes med 6 valgfrie kurspoeng i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Samhandlingskonferansenhttps://hnt.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-2017-01-26SamhandlingskonferansenGodkjent som meritterende kurs i Den norske legeforening.
Fagdag KOLShttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-kols-2017-03-23Fagdag KOLSGratis tverrfaglig fagdag for helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjeneste: KOLS-pasienten i fokus med vekt på samarbeidet mellom kommune og sykehus.

Fant du det du lette etter?