Samhandlingsarrangementer

Kommende og avholdte arrangementer

Mange arrangementer publiserer presentasjoner i etterkant av arrangementsdagen. Disse gjøres tilgjengelig nederst på hver enkelt arrangementsside.

Bruker og etat møtes 2018https://hnt.no/arrangementer/bruker-og-etat-motes-2018-2018-09-25Bruker og etat møtes 2018En felles arenea mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater.
Samhandlingsmøte psykisk helsevern og rus 2017https://hnt.no/arrangementer/samhandlingsmote-psykisk-helsevern-og-rus-2017-2017-06-01Samhandlingsmøte psykisk helsevern og rus 2017Samhandling mellom sykehus, kommuner og fylket innenfor psykisk helsevern står på dagsorden.
Introduksjonskurs i motiverende samtalehttps://hnt.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-motiverende-samtale-2018-03-08Introduksjonskurs i motiverende samtaleFra god til bedre kommunikasjon med pasient/bruker. Fremme delaktighet og helse.
Med hjerte i fokus - mestring av nye utfordringerhttps://hnt.no/arrangementer/med-hjerte-i-fokus-mestring-av-nye-utfordringer-2018-02-15Med hjerte i fokus - mestring av nye utfordringerSeminaret er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere
Åpen dag - Avdeling for bildediagnostikkhttps://hnt.no/arrangementer/apen-dag-avdeling-for-bildediagnostikk-2018-03-07Åpen dag - Avdeling for bildediagnostikkDet søkes for å få oppmøtet tellende i henhold til legers videre- og etterutdanning.
Fagdag: Overvekt hos mor og barnhttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-overvekt-hos-mor-og-barn-2018-01-09Fagdag: Overvekt hos mor og barnFagråd for svangerskap- fødsel og barselomsorgen i Nord-Trøndelag inviterer jordmødre, helsesøstre, leger, ledere og andre fagpersoner til gratis fagdag.
Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelaghttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-om-svangerskapsomsorg-og-fodselshjelp-i-nord-trondelag-2017-01-17Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-TrøndelagFagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.
Dialogkonferanse i barselsomsorghttps://hnt.no/arrangementer/dialogkonferanse-i-barselsomsorg-2016-11-02Dialogkonferanse i barselsomsorgGratis konferanse. Påmelding innen 1.oktober 2016.
Fagdag: Samhandling om rus og psykiatri i Namdalenhttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-samhandling-om-rus-og-psykiatri-i-namdalen-2017-10-19Fagdag: Samhandling om rus og psykiatri i NamdalenFagdagen arrangeres av kommuner i Namdalen, Helse Nord-Trøndelag v/Klinikk for psykisk helsevern og rus og Nord universitet
Regional konferanse Barn som pårørendehttps://hnt.no/arrangementer/regional-konferanse-barn-som-parorende-2017-11-27Regional konferanse Barn som pårørendeHelse Midt-Norge RHF i samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende, ønsker fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling derfor inviterer vi til en regional dagskonferanse om temaet.
Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017https://hnt.no/arrangementer/regional-fagdag-i-kreft-og-palliasjon-hosten-2017-2017-10-25Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017Dagen arrangeres i samarbeid med Kompetansesenteret i lindrende behandling.
Folkehelsekonferansen 2017https://hnt.no/arrangementer/folkehelsekonferansen-2017-2017-10-06Folkehelsekonferansen 2017
Barndommen varer i generasjonerhttps://hnt.no/arrangementer/barndommen-varer-i-generasjoner-2017-10-23Barndommen varer i generasjonerN.K.S. Veiledningssenter for pårørende og Kompetansesenter rus - Midt-Norge inviterer til konferanse 23. oktober på Hell.
Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevernhttps://hnt.no/arrangementer/implementeringskonferanse-pakkeforlop-ruspsykisk-helsevern-2017-10-26Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevern
Nettverkssamling koordinerende enheterhttps://hnt.no/arrangementer/nettverkssamling-koordinerende-enheter-2017-09-05Nettverkssamling koordinerende enheterSamhandling om tilbud til brukere med behov for koordinerte tjenester.
Bruker og etat møtes 2017https://hnt.no/arrangementer/bruker-og-etat-motes-2017-2017-09-28Bruker og etat møtes 2017En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater. Delaktighet - på egne premisser
Fagdag med tema hudkreft/kreftsår/pårørendehttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-med-tema-hudkreftkreftsarparorende-2017-06-13Fagdag med tema hudkreft/kreftsår/pårørendeFagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling arrangerer fagdag.
Brysom migrant eller utrygg hjelper?https://hnt.no/arrangementer/brysom-migrant-eller-utrygg-hjelper-2017-05-04Brysom migrant eller utrygg hjelper?FAGDAG MIGRASJON OG HELSE 4.mai 2017 Steinkjer Rådhus, Steinkjer
Fagdag Tjenesteavtale 9https://hnt.no/arrangementer/fagdag-tjenesteavtale-9-2017-03-02Fagdag Tjenesteavtale 9Fagdag med fokus på kvalitet og innhold i pleie- og omsorgsmeldingene
Temadag: Barn og unge med fatiguehttps://hnt.no/arrangementer/temadag-barn-og-unge-med-fatigue-2017-03-08Temadag: Barn og unge med fatigueFagdag Barn og unge med fatigue arrangeres i Steinkjer rådhus 8. mars. Målgruppen er fagfolk, representanter i organisasjoner og andre interesserte.
Fagseminar Med hjerte i fokushttps://hnt.no/arrangementer/fagseminar-med-hjerte-i-fokus-2017-02-16Fagseminar Med hjerte i fokusFagdag med hjerte i fokus, for autorisert/offentlig godkjent helsepersonell i primær- og spesialhelsetjenesten
Seminar: "Vold i nære relasjoner" - kjønnslemlestelse og eldrehttps://hnt.no/arrangementer/seminar-vold-i-nere-relasjoner-kjonnslemlestelse-og-eldre-2017-02-08Seminar: "Vold i nære relasjoner" - kjønnslemlestelse og eldreGodkjennes med 6 valgfrie kurspoeng i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Samhandlingskonferansenhttps://hnt.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-2017-01-26SamhandlingskonferansenGodkjent som meritterende kurs i Den norske legeforening.
Fagdag KOLShttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-kols-2017-03-23Fagdag KOLSGratis tverrfaglig fagdag for helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjeneste: KOLS-pasienten i fokus med vekt på samarbeidet mellom kommune og sykehus.
Sårbare overgangerhttps://hnt.no/arrangementer/sarbare-overganger-2017-01-24Sårbare overgangerHvordan kan vi sammen redusere risikoen for at brukere "faller mellom stolene" på det verst tenkelige tidspunktet-i-sårbare overgangsfaser i livet?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.