HELSENORGE
"Kaos eller samhandling?"

Samhandlingskonferansen 2017

​Samhandlingskonferansen 26.01.2017

Program, utskriftsvennlig versjon (pdf) 

Påmeldte per 25.01.2017 (pdf)


Program

 

Plenumsesjon

08:00 - 09:00
Registrering

09:00 - 09:05
Åpning

09:05 - 09:30
Pasientorienterte tjenester
Torbjørn Aas, direktør Helse Nord-Trøndelag HF

09:30 - 10:00
Fra passiv pasient til aktiv bruker 
Steinar Mikalsen, nestleder i brukerutvalget

10:00 - 11:00
Multisyke pasienter - hvordan sikre god oppfølging og samarbeid?
Elizabeth Anna Kimbell og Carl Platou

11:00 - 11:20
Pause

11:20 - 12:00
Helhetlige pasientforløp - hvor trykker skoen?
Tove Røsstad

12:00 - 13:00
Lunsj

 

Parallellsesjon

13:00 - 13:45
Presentasjon av arbeid i fagrådene for tjenesteavtalene (2, 6-7, 8, 9, 10, 12)

Sal 1

  • Hvordan lykkes vi med å koordinere tjenester? (2)
  • Samarbeid om svangerskap, fødsel og barseltilbud (8)
  • IKT - fra PLO-meldinger til felles helseplattform (9)

Sal 2

  • Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og fagutvikling (6 og 7)
  • Fokus på forebyggende arbeid (10)
  • Kvalitetsforbedring i samhandlingen (12)

 

Plenumsesjon

13:45 - 14:00
Pause

14:00 - 14:30
Helseplattformen - "Én innbygger - én journal"
v/Torbjørg Vanvik

14:30 - 15:00
Barn og forebygging - samhandling
BUP og samarbeid med kommunene v/ Åsmund Bang

15:00 - 15:45
Hvordan spille hverandre gode?
Marianne Meløy, kossør og skuespiller

 

 

 

Forelesere

 

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas, administrerende direktør Helse Nord-Trøndelag HF

Administrerende direktør Helse Nord-Trøndelag HF siden februar 2016. Han kommer fra jobb som direktør ved Finnmarksykehuset. Er opptatt av at det er pasienten som er hovedpersonen i alt vi gjør. Hva er viktig for deg?

 

 Steinar Mikalsen

 

Mangeårig rullestolbruker, brukermedvirker og bruker av offentlige tjenester. Er nestleder for brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF

 

Elizabeth Anna Kimbell

Elizabeth Anna Kimbell, sykehjemslege på heltid i Levanger kommune

Sykehjemslege på heltid i Levanger kommune. Elizabeth er blant annet opptatt av hva som er best for den multisyke pasienten.

 

 Carl Platou

Carl Platou, Avdelingsoverlege Klinikk for medisin og rehabilitering

Avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.

 

Tove Røsstad

Tove Garåsen Røsstad 

Lang erfaring fra arbeid som sykehjemslege. Stipendiat ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU, i 2009-2016 på prosjektet "Helhetlig pasientforløp i eget hjem" som omfatter pasientforløp for eldre som skrives ut fra sykehus til oppfølging av hjemmesykepleien og fastlegen.

 

Torbjørg Vanvik

Torbjørg Vanvik 

Ansatt som direktør for eiestyring i Helse Midt-Norge RHF fra oktober 2010, og fra januar 2016 som programdirektør for Helseplattformen.

 

 Asmund Bang

Leder av Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF.

 

Marianne Meløy

Marianne Meløy 

Er skuespiller, kåsør og skriver opera og teater. Hun samhandler i mange situasjoner og kommer seg som regel ut av kaos. Hun vil kåsere om kommunikasjon, forenkling og forvanskling og gleden over når det hele fungerer. Foto: Tommy Geving.

 

 

 

Om fagrådene som presenteres i parallellsesjonen

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2)

Fagråd for koordinerende enheter er en sammenslåing av det tidligere koordinatornettverket, ledernettverket for rehabilitering og ledernettverket for pleie og omsorg på Innherred. Fagråd for koordinerende enheter består av representanter fra de koordinerende enhetene i kommunene og helseforetaket (HNT).

Fagråd for koordinerende enheter 


Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale  6/7)

Samarbeidsorganet erstatter de tidligere tre samarbeidsorganene mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i fylket. Samarbeidsorganet skal samarbeid om forskning, utdanning, faglige nettverk, hospitering m.m. og bidra til å realisere intensjonene i de store velferdsreformene.

Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD Universitet (tjenesteavtale 6/7)


Fagråd for samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8)

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å lage en «Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen» i samarbeid med kommunene. Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» og veilederen «Et trygt fødetilbud» ligger til grunn for planen. 

Fagråd for samarbeid om svangerskaps-, fødsel- og barseltilbud


Fagråd for IKT (tjenesteavtale 9)  

Fagråd for kommunikasjon og informasjonsteknologi (IKT)

Fagråd for IKT


Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10)

Fagråd er en videreføring av Kompetansenettverket for helsefremmende og forebyggende arbeid.  Fokusområde for fagrådet i 2015 og 2016: Frisklivstilbud og Læring- og mestring.

Fagråd for samarbeid om forebygging

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet er opprettet for å ivareta tjenesteavtale 12. Fagrådet består av representanter fra kommunene og representanter fra HNT, samt brukerrepresentant. 

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet


Praktisk informasjon

 

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Møteplass for

Ansatte og ledere på strategisk og faglig nivå i kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag. Leger, rehabiliteringsinstitusjoner, private helsetjeneste leverandører, politikere og styrerepresentanter, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Overnatting

Deltakere som har behov for overnatting bestiller hotellrom direkte til Stiklestad Nasjonale Kultursenter tlf. 74 04 42 00

Godkjenning

Konferansen er godkjent som meritterende kurs i Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Det søkes også for godkjenning fra Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer.

Arrangementskomite

Karl Johan Amdal, brukerutvalget HNT - Svenn Morten Iversen, praksikonsulent - Liv Leth-Olsen, Innherred Samkommune og Frosta - Nina Devik, Indre Namdal - Laila Steinmo, KS - Marit Pedersen, Ytre Namdal - Tore Brønstad, Midtre Namdal – Bente Kne Haugdal, fylkesmannen - Tone Haugan, HNT - Stine Vevelstad, HNT og Olav  Bremnes, HNT

Påmelding

 

Påmelding

 

 

Påmeldingsfrist: 20.01.17.  Bindende påmelding.

Deltakeravgift: kr. 900,-

Kontaktinformasjon: ToneSkrove.Haugan@helse-nordtrondelag.no


Presentasjoner

Powerpointpresentasjoner fra konferansen vil du etterhvert finne ved å følge lenken nedenfor

Presentasjoner fra kurs og konferanser (ekstranett)

Fant du det du lette etter?