Arbeidsrettet rehabilitering

Raskere tilbake

Målsetningen for arbeidsrettet rehabilitering er at sykmeldte arbeidstakere raskere skal kunne komme tilbake på jobb. Rehabiliteringstilbudet skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud.

Henvisning

Ved søknad om arbeidsrettet rehabilitering eller behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med.

Henvisning sendes direkte til rehabiliteringsinstitusjonen, som selv foretar rettighetsvurdering.

Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller lettere psykiske lidelser (som for eksempel angst og depresjon). Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

Diagnoseoversikt for arbeidsrettet rehabilitering

Ventetider til rehabilitering

Private rehabiliteringstilbud

Betania Malvik Muritunet AS Friskgården

Offentlige rehabiliteringstilbud

Helse Møre og Romsdal

St.Olavs hospital

Helse Nord-Trøndelag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.