Behandlingssteder i Midt-Norge

Rehabilitering og habilitering

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. 

Habilitering i helseforetak (sykehus)

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Habiliteringstilbud i Helse Nord-Trøndelag

St. Olavs hospital HF

Habilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner


Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Helse Møre og Romsdal

Helse Nord-Trøndelag

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord-Trøndelag

St.Olavs hospital

Rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabiliteringsinstitusjoner Fant du det du lette etter?