HELSENORGE
Et samarbeid mellom arbeidssøker, NAV, spesialisthelsetjenesten og Friskgården

Jobbmestrende oppfølging

Jobbmestrende oppfølging er et arbeidstiltak for deg med en alvorlig psykisk lidelse, som er motivert for å komme deg ut i ordinært arbeidsliv eller utdanning. 

​Målgruppe

Jobbmestrende oppfølging er et arbeidstiltak for deg som har en alvorlig psykisk lidelse, og som er motivert for å komme deg ut i ordinært arbeidsliv eller utdanning. Tiltaket er aktuelt for deg som kan ha nytte av kognitiv terapi eller kognitiv trening i en arbeidssammenheng. Personer med psykoselidelser vil ha førsteprioritet. Tiltaket er aktuelt både hvis du står utenfor arbeidslivet eller hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Tiltakets innhold

  • Jobbmestrende oppfølging (JMO) innebærer
    et systematisk samarbeid mellom deg, NAV, din behandler/helsekontakt, Friskgården og JMO-veileder i Helse Nord-Trøndelag

  • evalueringsmøte minimum hver tredje måned

  • individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand fra Friskgården, basert på kognitiv terapi eller kognitiv trening (ca. 15 timer pr. måned)

  • oppfølging og veiledning på arbeidsplass eller utdanningssted

  • arbeidstrening i ordinært arbeidsliv

Henvisning

JMO er et NAV-tiltak. Din fastlege eller behandler kan henvise deg til dette tiltaket. Henvisningen sendes til Klinikk for psykisk helsevern og rus. Du vil så få tilbud om en vurderingssamtale. Dersom vi konkluderer med at dette er et aktuelt tiltak for deg, går henvendelsen videre til NAV.

Varighet

Tiltaket har en varighet på tre måneder. På evalueringsmøtene kan vi bli enige om å forlenge med tre nye måneder. Maksimum varighet er to år. 

Kontaktpersoner

Dersom du, din behandler eller lege har spørsmål knyttet til tiltaket, vil vi gjerne at dere tar kontakt.

Sykehuset Levanger

Arne Aas
Telefon: 74 09 80 00

Torbjørn Trones
Telefon: 74 09 80 00

Sykehuset Namsos​

Marit Aunli
Telefon: 74 21 57 49

Mer informasjon

Jobbmestrende oppfølging (nav.no) Informasjon om våre behandlinger ved Klinikk for psykisk helsevern og rusBrosjyre om jobbmestrende oppfølging (pdf)
Fant du det du lette etter?