Private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

På denne siden finner du en oversikt over de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering.

Oversikt over avtalene mellom de private rehabiliteringsinstitusjonenei Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF 2017 PDF

Her kan du gå nærmere inn på tilbudene ved den enkelte rehabiliteringsinstitusjon. Ekstraordinære åpningstider i forbindelse med høytider og ferier finner du ved den enkelte institusjonen i oversikten under:

Betania Malvik

Betania Malvik

Diagnoser og funksjonsområder:
Sykelig fedme - primært dagtilbud
Psykiske lidelser, herunder dagtilbud innenfor ordningen raskere tilbake
Hjerneslag
Muskel-skjelettsykdommer, herunder revmatiske lidelser og amputasjoner
Kreftrehabilitering 
Hjerneskader etter sykdom og traume
Langvarige smerte og utmattelsestilstander, herunder dagtilbud innenfor ordningen raskere tilbake
Tinnitus

CoperioSenteret

CoperioSenteret

Diagnoser og funksjonsområder:
Kronisk smerter, utmattelsestilstander og psykiske helseproblemer, herunder søvnproblematikk
Pasientgrupper som kan nyttiggjøre seg kognitiv terapi, herunder tinnitus
Unge voksne med moderate/lettere psykiske lidelser som står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeid

Kastvollen Rehabiliteringssenter

Kastvollen Rehabiliteringssenter

Diagnoser og funksjonsområder:
Sykdommer i nervesystemet
Muskel-skjelettsykdommer
Utviklingstiltak i arbeidet med samhandlingsreformen

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Diagnoser og funksjonsområder:
Psykiske lidelser og habilitering
Sykdommer i nervesystemet
Hjerneslag
Lymfeødem, herunder vurderingsopphold
Muskel-skjelettsykdommer
Pasienter med komplekst sykdomsbilde
Dagrehabilitering (Stjørdal)
Ambulant virksomhet

Muritunet

Muritunet

Diagnoser og funksjonsområder:
Sykelig overvekt
Lymfeødem
Lungesykdommer/KOLS
Muskel-skjelettsykdommer
Kreftrehabilitering/bløtdelskirurgi
Langvarige smerte og utmattelsestilstander

Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering

Diagnoser og funksjonsområder:
Muskel-skjelettsykdommer inkludert kroniske smerter og artroseskole
Lungesykdommer/KOLS
Overvekt/fedme
Raskere tilbake-ordningen: overvekt, muskel-skjelettsykdommer og psykiske lidelser

LHL-Klinikkene Røros/Trondheim

LHL-klinikkene Røros  
Diagnoser og funksjonsområder:
Overvekt
Hjerte/karsykdommer
Lungesykdommer/KOLS
Kreftrehabilitering

 LHL-klinikkene Trondheim 
Lungesykdommer - dagrehabilitering i Trondheim

Selli Rehabiliteringssenter

Selli Rehabiliteringssenter
Diagnoser og funksjonsområder:
Hjerte/karsykdommer
Lungesykdommer/KOLS
Muskel-skjelettsykdommer
Kreftrehabilitering/bløtdelskirurgi/langv.infeksjoner
Hjemmebasert rehabilitering og oppfølging i samarbeid med kommunene Postpolio - gruppebasert dagtilbud
Tilbud til pasienter med større behov etter nærmere avtale

Smednes Trivselsgård

Smednes Trivselsgård

Diagnoser og funksjonsområder:
Arbeidsrettet rehabiltiering under ordningen Raskere tilbake: Smerte, utmattelse, lettere psykiske lidelser

PTØ-Senteret i Trondheim

PTØ-senteret i Trondheim
Diagnoser og funksjonsområder:
Habiliteringstjenester til barn, ungdom og yngre voksne med skader i sentralnervesystemet (CP eller lignende tilstander) som påvirker bevegelse

Ventetider hos private rehabiliteringsinstitusjoner

Gå til Helse Midt-Norge RHFs internettsider for å finne ventetider:

Helse Midt-Norge RHFs sider om rehabilitering