Private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

Oversikt over de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering i 2017 og 2018.

Avtaler mellom Helse Midt-Norge og private rehabiliteringsinstitusjoner (pdf)

2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf
2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdf2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdf
2017 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2017 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf2017 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf

 

 2017

Betania Malvik

Betania Malvik

Diagnoser og funksjonsområder

 • Sykelig fedme - primært dagtilbud
 • Psykiske lidelser, herunder dagtilbud innenfor ordningen raskere tilbake
 • Hjerneslag
 • Muskel-skjelettsykdommer, herunder revmatiske lidelser og amputasjoner
 • Kreftrehabilitering 
 • Hjerneskader etter sykdom og traume
 • Langvarige smerte og utmattelsestilstander, herunder dagtilbud innenfor ordningen raskere tilbake
 • Tinnitus

CoperioSenteret

CoperioSenteret

Diagnoser og funksjonsområder

 • Kronisk smerter, utmattelsestilstander og psykiske helseproblemer, herunder søvnproblematikk
 • Pasientgrupper som kan nyttiggjøre seg kognitiv terapi, herunder tinnitus
 • Unge voksne med moderate/lettere psykiske lidelser som står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeid

Kastvollen Rehabiliteringssenter

Kastvollen Rehabiliteringssenter

Diagnoser og funksjonsområder

 • Sykdommer i nervesystemet
 • Muskel-skjelettsykdommer
 • Utviklingstiltak i arbeidet med samhandlingsreformen

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Diagnoser og funksjonsområder

 • Psykiske lidelser og habilitering
 • Sykdommer i nervesystemet
 • Hjerneslag
 • Lymfeødem, herunder vurderingsopphold
 • Muskel-skjelettsykdommer
 • Pasienter med komplekst sykdomsbilde
 • Dagrehabilitering (Stjørdal)
 • Ambulant virksomhet

Muritunet

Muritunet

Diagnoser og funksjonsområder

 • Sykelig overvekt
 • Lymfeødem
 • Lungesykdommer/KOLS
 • Muskel-skjelettsykdommer
 • Kreftrehabilitering/bløtdelskirurgi
 • Langvarige smerte og utmattelsestilstander

Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering

Diagnoser og funksjonsområder

 • Muskel-skjelettsykdommer inkludert kroniske smerter og artroseskole
 • Lungesykdommer/KOLS
 • Overvekt/fedme
 • Raskere tilbake-ordningen: overvekt, muskel-skjelettsykdommer og psykiske lidelser

LHL-Klinikkene Røros/Trondheim

LHL-klinikkene Røros  

LHL-klinikkene Trondheim

Diagnoser og funksjonsområder

 • Overvekt
 • Hjerte/karsykdommer
 • Lungesykdommer/KOLS
 • Kreftrehabilitering
 • Lungesykdommer - dagrehabilitering i Trondheim

Selli Rehabiliteringssenter

Selli Rehabiliteringssenter

Diagnoser og funksjonsområder

 • Hjerte/karsykdommer
 • Lungesykdommer/KOLS
 • Muskel-skjelettsykdommer
 • Kreftrehabilitering/bløtdelskirurgi/langv.infeksjoner
 • Hjemmebasert rehabilitering og oppfølging i samarbeid med kommunene Postpolio - gruppebasert dagtilbud
 • Tilbud til pasienter med større behov etter nærmere avtale

Smednes Trivselsgård

Smednes Trivselsgård

Diagnoser og funksjonsområder

Arbeidsrettet rehabiltiering under ordningen Raskere tilbake: Smerte, utmattelse, lettere psykiske lidelser

PTØ-Senteret i Trondheim

PTØ-senteret i Trondheim

Diagnoser og funksjonsområder

Habiliteringstjenester til barn, ungdom og yngre voksne med skader i sentralnervesystemet (CP eller lignende tilstander) som påvirker bevegelse2018


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.