Rehabiliteringstilbud

Oversikt over rehabiliteringstilbud og oversikt over behandlingssteder i helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion Midt-Norge.

Diagnosegrupper

A - Brudd og slitasjeskader i skjelettethttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/brudd-og-slitasjeskader-i-skjelettetA - Brudd og slitasjeskader i skjelettetDiagnosegruppen omfatter rehabilitering etter bruddbehandling og andre skader i muskel- og skjelettsystemet, artroser, hofte og kneproteser, komplisert osteoporose og bekkenløsning.01.02.2018 13:03:35
B - Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/revmatologiske-sykdommer-inflammatoriskeB - Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)Rehabiliteringstilbud til pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en inflammatorisk revmatisk sykdom.
C - Amputasjonerhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/amputasjonerC - AmputasjonerRehabilitering til pasienter som nylig har amputert ben (underekstremiteter), pasienter som har seinfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjoner og til pasienter som har behov for tilpasning/trening i å bruke protese.
D - Kronisk utmattelsessyndrom (CFS / ME)https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/kronisk-utmattelsessyndrom-cfs-meD - Kronisk utmattelsessyndrom (CFS / ME)Rehabiliteringstilbud til pasienter som er diagnostisert med CFS / ME.
E - Kreftsykdomhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/kreftsykdomE - KreftsykdomRehabilitering til pasienter med kreftdiagnose som har redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter behandling med blant annet kirurgi, strålebehandling og/eller cellegiftbehandling. Herunder pasienter med lymfeødem.
F - Hjerneslag og traumatiske hjerneskaderhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/hjerneslag-og-traumatiske-hjerneskaderF - Hjerneslag og traumatiske hjerneskaderRehabiliteringstilbudene omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter på sykehusene, intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.
G - Nevrologiske og nevromuskulære sykdommerhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/nevrologiske-og-nevromuskulere-sykdommerG - Nevrologiske og nevromuskulære sykdommerRehabilitering til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, skader og tilstander som multippel sklerose (MS), parkinson sykdom, epilepsi, cerebral parese (CP), følgetilstender etter poliomyelitt og til pasienter med ryggmargskade.  
H - Hjertesykdommerhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/hjertesykdommerH - HjertesykdommerRehabiliteringstilbud til pasienter som har funksjonsnedsettelse som følge av alvorlig hjertesykdom eller hjerteoperasjoner (f.eks bypass- og klaffeoperasjon).
I - Lungesykdommerhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/lungesykdommerI - LungesykdommerRehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom og etter operasjoner. Rehabilitering kan starte umiddelbart etter sykehusopphold eller senere i sykdomsforløpet, avhengig av sykdommens utvikling.
J - Kronisk muskel- og bløtdelssmertehttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/kronisk-muskel-og-blotdelssmerteJ - Kronisk muskel- og bløtdelssmerteDiagnosegruppen kronisk muskel- og bløtdelssmerte omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter med diagnose/tilstand som fibromyalgi, myofascielle smerter (muskelsmerter), langvarige nakkesmerter og langvarige ryggsmerter.
K - Sykelig overvekt / fedmehttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/sykelig-overvekt-fedmeK - Sykelig overvekt / fedmeMålgruppen er voksne pasienter med KMI 40 eller høyere, eller KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, samt barn og ungdom under 18 år med KMI 35 eller høyere. Aktuelle pasienter skal først henvises til utredning  ved...
N - Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanninghttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/barn-ungdom-og-unge-voksne-med-vekt-pa-tilpasset-fysisk-aktivitet-familie-og-utdanningN - Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanningRehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter i habiliteringstjenestens målgruppe, med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.
O - Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandlinghttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbud/komplekst-sykdomsbilde-med-behov-for-rehabilitering-etter-sykehusbehandlingO - Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandlingRehabilitering til pasienter som har vært kritisk syke eller som har følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer som trenger spesialisert rehabilitering. Tilbudet retter seg primært til pasienter som trenger rehabiliteri...
Rehabiliteringstilbudhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr/rehabiliteringstilbudRehabiliteringstilbudOversikt over rehabiliteringstilbud og oversikt over behandlingssteder i helseforetak, ved private rehabiliteringsinstitusjoner og i private ideelle sykehus i helseregion Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.