Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter på sykehusene, intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

​I Helse Midt har vi rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader i alle helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Midt-Norge RHF har avtale med.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassende tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag , Sykehuset Levanger

Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus

St.Olavs hospital, Avdeling for erhvervet hjerneskade

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Meråker kurbad

Unicare Helsefort

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.