Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabiliteringstilbud

Rehabilitering til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, skader og tilstander som multippel sklerose (MS), parkinson sykdom, epilepsi, cerebral parese (CP), følgetilstander etter poliomyelitt og til pasienter med ryggmargskade.  

Det er døgnrehabiliteringstilbud ved både sykehus og privat institusjon. Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Kastvollen rehabiliteringssenter 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.