Multifamiliegruppe

Vi har et tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 – 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.

Dette er ikke en direkte behandling for spiseforstyrrelse, men et supplement til annen og parallell behandling.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet oppvekstfamilien, men også andre kan vurderes som deltakere, for eksempel kjæreste eller samboer. Det er ikke nødvendig at familien bor sammen med den som har en spiseforstyrrelse, men at de står i nær relasjon til hverandre.

Vi vet at familien ofte organiserer seg rundt symptomene, og at hele familiens liv dreier seg mye om å håndtere spiseforstyrrelsen. Et normalt familieliv blir endret, kommunikasjonen blir forstyrret og relasjonene blir preget av redsel og håpløshet.

Vi ønsker at familiene får møte andre som står i lignende utfordringer, og at det gis mulighet til å utveksle erfaringer og støtte til hverandre.

Målet for multifamiliegruppen

  • å gi felles informasjon og spre kunnskap
  • å mobilisere familiens ressurser slik at de kan være en støtte for hverandre
  • å lette det følelsesmessige trykket i familien
  • å hjelpe familien og finne løsninger i utfordrende situasjoner
  • å forsterke familiens evne til å takle endringer
  • å gi anledning til å utveksle tanker og erfaringer
  • å danne et fellesskap, slik at familiene ikke føler at de strever alene
  • å forhindre at symptomene spiller "hovedrollen" i familiens liv

Brosjyre Multifamiliegruppe

Gå til brosjyre Multifamiliegruppe (pdf)

Samlinger 2016-2017

Informasjonsmøte 7. oktober 2016 kl. 12:00-17:00. Store møterom, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.

1. samling 19.-21. oktober 2016
2. samling 17.-18. november 2016
3. samling 19.-20. januar 2017
4. samling 16.-17. februar 2017
5. samling 30.-31. mars 2017
6. samling 8.-9. juni 2017

Samlingene for høsten 2016 og våren 2017 er fulltegnet. Informasjon om nye tilbud kommer.

Priser og dekning av utgifter

Samlingene regnes som et behandlingstilbud i regi av RKSF, og reiser dekkes via Pasientreiser. Du må selv legge ut for alle utgifter, som refunderes etter gjeldende satser. Vi gir dokumentasjon for behov for reise og opphold.

Du må selv bestille overnatting og måltider ved Falstadsenteret, se under.

Kontakt RKSF, tel. 74 09 86 00 for å få opplysninger om priser på overnatting

Du har rett til opplæringspenger, dersom du har inntekststap når du deltar på samlingene. Dette får du informasjon om dersom mulitifamiliegruppe er aktuelt for deg.

Kontaktinformasjon Falstadsenteret

Her finner du kontaktinformasjon og beskrivelse av hvordan du kommer til Falstadsenteret på Ekne, Levanger.

Falstadsenteret


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.