Pasientinformasjon

Her er informasjon til deg som vet du har en spiseforstyrrelse, til deg som er usikker på om du har det, og til deg som er pårørende, venn eller kjæreste til en som har spiseforstyrrelse.

​Hva gjør RKSF

Vi utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med spiseforstyrrelser. Dette kan gjøres både poliklinisk og ved døgninnleggelse. Vi tilbyr spesialisert behandling til kvinner og menn, og mottar pasienter fra hele Norge.

Hva innebærer det å ta i mot behandling?

Dette innebærer at du får behandling tilpasset dine behov, over kortere eller lengre tid. Sammen med deg blir vi enige om hva som bør være fokus for din behandling.

Enkelte ganger er poliklinisk behandling det du trenger, altså jevnlige individuelle samtaler. Du er ikke innlagt når du får poliklinisk behandling.

I andre tilfeller trenger du å være innlagt, det vil si at du er til døgnbehandling. Du vil møte behandlere og miljøpersonal som har lang erfaring med behandling av spiseforstyrrelser. Du vil få en forutsigbar ukeplan med ulike behandlingsaktiviteter, både individuelt og i gruppe.

Behandlingstilbudet er frivillig.

Hvem henviser?

Fastlegen, behandleren i poliklinikken, sykehusavdelinger eller privatpraktiserende spesialister kan hevise deg til RKSF. Du kan bli henvist til poliklinisk behandling eller innleggelse.

Hva skjer etter at henvisningen er sendt?

Henvisninger til RKSF skjer via fastlege eller spesialisthelsetjenesten. RKSF tilbyr primært behandling til personer fra 18 år, men personer fra 16 år kan også vurderes henvist. Henvisninger blir tatt opp i ukentlige inntaksmøter hos oss.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktpsykiatrisk senter (DPS), men om pasienten ikke har hatt tilstrekkelig utbytte av dette kan det søkes til RKSF, dette gjelder også andre sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten som trenger et høyspesialisert behandlingstilbud. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

Alle vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Behandlingstid

Behandlingstiden tilpasses individuelt. Noen trenger kortere behandlingstid, mens andre trenger mer tid. Dette tilpasses den enkeltes problematikk og avklares i løpet av de første polikliniske samtalene eller i løpet av de første ukene i innleggelsen.

Samarbeid med pårørende

Vi har erfart at det er viktig å få til et godt samarbeid med dine pårørende.  De målene og endringene i livet du jobber med, er det viktig at dine pårørende får vite om. Slik kan du få hjelp, støtte og trygging hjemme også. Det er ingen regel for hvor mange pårørendesamtaler den enkelte kan ha.  Det viktige er å få til en god dialog. Søsken, venner og kjæreste kan også inviteres til pårørendesamtaler med deg, behandler og miljøkontakt. Vi arrangerer egne pårørendesamlinger, der du kan invitere den eller de som er viktige for deg og behandlingen din.

Informasjonsbrosjyre til pårørendesamtaler og samlinger

Gå til informasjonsbrosjyre (pdf)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.