Illustrasjonsfoto: Kvinne holder innlegg på konferanse

Kurs og konferanser for helsepersonell

Helse Nord-Trøndelag samarbeider med fagråd, fagnettverk, HUNT forskningssenter og utdanningsinstitusjoner om kompetanseutvikling. Her finner du kommende kurs, konferanser, fagdager, nettverkssamlinger og lignende, samt presentasjoner fra avholdte arrangementer.

Arrangementer