Forskning for LIS-leger

Offentlig utdanningsplan

Alle sykehus er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin virksomhet. Forskning er en lovpålagt oppgave og er viktig for å bidra til ny kunnskap som kan føre til bedre pasientbehandling.

Det er lettere å ta i bruk ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskningsprosjekter, har kjennskap til forskningsmetodikk og der det er en kultur for kunnskapsbasert praksis. For å opprettholde denne lovpålagte oppgaven har HNT etablert Forskningsavdelingen.

Forskningsavdelingen har en forskningsinfrastruktur som understøtter muligheten til å delta i og gjennomføre forskningsprosjekter. I tillegg kan forskere i HNT benytte seg av infrastruktur, tjenester og ressurser som er felles for alle helseforetak i regionen og NTNU. I avdelingen finnes kompetanse for forskningsveiledning på alle nivåer. Det gis opplæring i kunnskapshåndtering, SPSS/STATA/NVIVO og referanseverktøy. I tillegg gjennomføres seminarer og workshops for metodediskusjoner og støtte ved publiseringsarbeid. Forskningsavdelingen har medisinsk fagbibliotek som bistår ved avansert søkning etter forskningslitteratur. Avdelingen er forvalter av registerdata og har ansvar for utlevering av pasientdata til forskningsprosjekter.

Forskningsavdelingen samarbeider med klinikkene for å oppnå felles kompetansemål innen forskningsforståelse, kunnskapshåndtering samt kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. 

Forskning i Helse Nord-Trøndelag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.