Søknad og ansettelse for LIS1-leger

Offentlig utdanningsplan

Innholdet på denne siden må redigeres av HR.

​Søknadsbehandling

I rekrutteringen av LIS1 legger vi vekt på søkerens erfaring med klinisk pasientrettet arbeid, blant annet som lege med autorisasjon eller studentlisens.
Det er en forutsetning at du behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Vi praktiserer språkkravene strengt. Det er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.
Ahus har et multinasjonalt opptaksområde og prøver å rekruttere kandidater med ulik bakgrunn og kultur.
Vi ser etter deg som har gode sosiale ferdigheter og er tilpasningsdyktig. Er du i tillegg arbeidsom, faglig flink og trives med samarbeid på tvers av faggrupper i et hektisk miljø, kan du være den vi leter etter. Kvalifikasjonsprinsippet samt egnethet for stillingen vektlegges ved ansettelse.

Alle søkerne blir vurdert ut fra følgende:

 • arbeidserfaring som legevikar, på sykehus og i kommunehelsetjenesten, med og uten vakterfaring
 • autorisasjon som helsepersonell, for eksempel sykepleier, tannlege, fysioterapeut, ambulansepersonell
 • arbeidserfaring fra helsevesen, for eksempel portør, ambulansemedarbeider, sykepleier, tannlege med autorisasjon
 • annen relevant arbeidserfaring
 • verv, tillitsverv, ledererfaring
 • utveksling
 • humanitært arbeid
 • forskning, publikasjoner
 • undervisning
 • akuttmedisin
 • annen utdanning
 • kurs
 • språkkunnskaper 

Ved eventuelle spørsmål kontakt saksbehandler eller send epost til turnustjeneste@ahus.no. Du får svar i løpet av noen arbeidsdager.

Relevante søkere innkalles til intervju 23. og 24. april for stillingene med distrikt i Akershus og 26. april med distrikt i Finnmark. Representanter fra administrasjon, klinikk, tillitsvalgte og kommunehelsetjenesten er til stede på alle intervjuer.

Det lages en innstilling og en reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut på epost. Det er ikke anledning til å oppgi hvilken plass du får på reservelisten.

Oppstart for introduksjonskurset er 21. august 2019. Oppstart i den enkelte klinikk er 1. september 2019.

Ahus og Oslo universitetssykehus samarbeider om ansettelsesprosessen. Har du levert søknad til begge sykehusene, vil du kunne få tilbud om intervju begge steder, men vil kun få tilbud om ansettelse ved ett av sykehusene i første runde etter egen prioritering. Dette gjøres i samarbeid med tillitsvalgte på begge sykehusene. Vi oppfordrer deg til å søke tidlig. Søknadene behandles fortløpende.

Ansettelse

Alle LIS1-leger blir ansatt i Helse Nord-Trøndelag før ansettelse i en kommune i Trøndelag.

Du må ha norsk personnummer (11 siffer), gyldig oppholds- og arbeidstillatelse og konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som LIS1-lege. Dette må være i orden senest 30 arbeidsdager før oppstart.

Fra 2013 er det innført politiattest for LIS1-leger. Vi sender deg bekreftelse på eget skjema, slik at du kan sende dette til politiet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid. Send henvendelse om dette så snart du har mottatt bekreftelse fra oss. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan søke elektronisk på: www.politi.no/tjenester/politiattest/

LIS1-leger har en gjensidig prøvetid på seks måneder og en gjensidig oppsigelsestid på én måned. Om en LIS1-lege ikke fungerer i praksis, vil denne bli tatt ut av tjeneste etter gjeldende forskrift og regelverk. Norsk autorisasjon som lege eller lisens må foreligge før kandidater kan begynne sin LIS1-tjeneste. Du må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon/LIS1-legelisens på epostadresse autorisasjon@helsedir.no. På helsedirektoratet.no finner du blant annet informasjon om gebyr og regelverk knyttet til turnustjenesten. Vi ber deg lese dette og søke om enten LIS1-lisens eller autorisasjon. Husk at gebyr må være betalt før saksbehandling av din søknad starter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.