Søknad og ansettelse for LIS2/3-leger

Offentlig utdanningsplan

​Søknadsbehandling

Vi forutsetter at aktuelle kandidater har gjennomført og bestått graden cand. med. og har autorisasjon før tiltredelse, i tillegg til gjennomført og bestått tjeneste som LIS 1.

Vi forutsetter også at du behersker norsk skriftlig og muntlig. Helse Nord-Trøndelag praktiserer språkkravene strengt i rekruttering. Det er viktig for kvaliteten i pasientbehandling, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

I Helse Nord-Trøndelag ønsker vi at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Samtlige kandidater vurderes ut i fra en helhetsvurdering med kvalifikasjonsprinsippet og egnethet til grunn.
Intervjuer gjennomføres fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Vi utarbeider ei innstilling og ei reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut per e-post.

Alle ledige stillinger som "Lege i spesialisering" lyses ut på våre hjemmesider. Her vil du bli bedt om å søke gjennom vår elektroniske stillingsportal Webcruiter.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til LIS2/3, er du velkommen til å ta kontakt på postmottak@hnt.no. Du vil få svar på din henvendelse i løpet av noen arbeidsdager.

Ansettelse

For å kunne tiltre stilling som lege i spesialisering, må du senest 30 arbeidsdager før oppstart ha

  • norsk personnummer (11 siffer)
  • gyldig oppholds- og arbeidstillatelse
  • konto i en norsk bank

I Helse Nord-Trøndelag har leger i spesialisering, i fast stilling, en gjensidig prøvetid på seks måneder og gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.