Tillitsvalgte for leger

Offentlig utdanningsplan

Helse Nord-Trøndelag har foretakstillitsvalgt med vara og en hovedtillitsvalgt for hvert sykehus. Enkelte avdelinger har også plasstillitsvalgt.

YLF og Overlegeforeningen har vært representert i styringsgruppen for innføringsprosjektet for ny spesialistutdanning for leger. De har deltatt, og vil fortsatt delta i møter som omhandler LIS-utdanningen. LIS-legen kan i tillegg til å kontakte lokale tillitsvalgte kan de også kontakte utdanningsansvarlig lege for spesialiteten.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.