LIS-lege i nevrologi i Helse Nord-Trøndelag

Offentlig utdanningsplan

Organisering av spesialiteten

xxxxxxx avdeling

Utdanningsforløpet

Introduksjon av nye LIS

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Felles kompetansemål

Forskning

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Individuell utdanningsplan

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.