Spesialisering i anestesiologi

Offentlig utdanningsplan

Klinikk for kirurgi Helse Nord-Trøndelag tilbyr spesialisering innen anestesiologi, bryst- og endokrinkirurgi, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, onkologi, ortopedi, urologi, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer.

Begge sykehusene er akuttsykehus med traumefunksjon.

Ved tjeneste på en av vår anestesi- og intensivavdelinger du som vil du som LIS-lege i løpet få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål i spesialiteten i anestesiologi.

For fullføring av læringsmål kreves det 21 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus og vi har vår avtale med Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St.Olavs hospital.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.