Spesialisering i blodsykdommer

Offentlig utdanningsplan

Blodsykdommer er faget for deg som har interesser i skjæringspunktet mellom indremedisin, onkologi, immunologi og molekylærmedisin. Faget var tidligere en grenspesialitet av indremedisin og er et fag i rask utvikling.

I Helse Nord-Trøndelag er det Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger som har ansvaret for utdanning i spesialiteten i blodsykdommer.

Ved tjeneste på medisinsk avdeling vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3 i spesialiteten blodsykdommer. Resten får du dekket i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus, hvor vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.