Spesialisering i hjertesykdommer

Offentlig utdanningsplan

Helse Nord-Trøndelag har sitt tilbud om LIS-utdanning i hjertesykdommer ved  Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.
Begge sykehusene er akuttsykehus med traumefunksjon.
Klinikk for medisin og rehabilitering har ansvaret for utdanning i spesialiteten hjertesykdommer.
Ved tjeneste ved en av våre medisinske avdeling vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3 i spesialiteten hjertesykdommer.
Resten får du dekket i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus, hvor vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.