Spesialisering i onkologi

Offentlig utdanningsplan

Helse Nord-Trøndelag har sitt tilbud om LIS-utdanning i onkologi ved  Sykehuset Levanger.

Klinikk for kirurgi har ansvaret for utdanning i spesialiteten onkologi.

Ved tjeneste ved Klinikk for kirurgi få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning  læringsmål for  i spesialiteten.

Resten får du dekket i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus, hvor vi har vår avtale med Kreftklinikken ved St.Olavs hospital.

​Spesialisering i onkologi ved Sykehuset Levanger

Spesialiteten onkologi omfatter kunnskap om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av multimodal kreftbehandling. Hovedvekten legges på ikke-kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kreftsykdommer i helseforetaket, hovedsakelig ved poliklinisk virksomhet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.