Spesialisering i radiologi

Offentlig utdanningsplan

Helse Nord-Trøndelag har tilbud om LIS-utdanning i radiologi ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Begge sykehusene er akuttsykehus med traumefunksjon.

Klinikk for medisinsk service, ved Avdeling for bildediagnostikk  har ansvaret for utdanningen i spesialiteten radiologi.

Ved tjeneste på en av vår bildediagnostikk avdelinger vil du som LIS-lege ha tjeneste i 3 år ved Sykehuset Namsos, og 3,5 år ved Sykehuset  Levanger.

Du må ha 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus, hvor vi har vår avtale med St.Olavs hospital

LIS-lege med utdanning fra Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Namsos har i tillegg 6 måneder valgfri spesialiseringstid ved Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset  Levanger eller i tillegg til spesialiseringsperioden ved St.Olavs hospital.

Avdeling for bildediagnostikk Levanger og Avdeling for bildediagnostikk Namsos har hver sin avdelingsleder og medisinskfaglig ansvarlig radiolog.
Det utdannes radiologer ved begge avdelinger.

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Namsos

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.