Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Offentlig utdanningsplan

Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus har avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.

Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er akuttsykehus med traumefunksjon.

Samorganiseringen i Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus underletter utredning og behandling av pasienter med rus og/eller psykiske lidelser både når det gjelder kompetanseheving, rotasjon av faggrupper og samarbeid med andre seksjoner og sengeposter.

All behandling drives etter nasjonale veiledere/behandlingsanbefalinger for fagfeltet, inkludert TSB pakkeforløp.

Vi utdanner leger i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har 1 overlege i rus-og avhengighetsmedisin/psykiatri  og 3 overleger i psykiatri og 4 LIS -leger.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.