HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

LIS-leger ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr spesialisering i spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det er også mulig å ta deler av utdanningsforløpet på DPS Stjørdal.

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Sykehuset LevangerSpesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Sykehuset Namsos

Fant du det du lette etter?