Offentlig utdanningsplan

LIS-lege i nevrologi i Helse Nord-Trøndelag

Organisering av spesialiteten

xxxxxxx avdeling

Utdanningsforløpet

Introduksjon av nye LIS

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Felles kompetansemål

Forskning

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Individuell utdanningsplan

Fant du det du lette etter?