Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i blodsykdommer ved Sykehuset Namsos

Avdeling for xxxxxxxxxxx

Utdanningsløpet

 

Utdanningsløp
UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet år

Spesialiseringstjeneste i eget HF

 år
Spesialiseringstjeneste i annet HF

, St.Olavs hospital

 år

 

Introduksjon av nye LIS-leger

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Forskning

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Simulering og ferdighetstrening

Dette punktet er ikke aktuelt for vår spesialitet.

Tillitsvalgte

 

Kontakt


 

Fant du det du lette etter?