Trekanter står sammen i ulik grønnfarge. Skrift under hvor det står "Helsehagen 2018". Grafikk.

Helsehagen

En helseinnovasjonskonferanse for Helse Nord-Trøndelags nedslagsfelt

Helse Nord-Trøndelag landet i tett samarbeid med KS, Nord universitet Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesten, Levanger Kommune, Telenor og innovasjonsmiljøene T:lab og Proneo et spennende program for den nye helseinnovasjonskonferansen Helsehagen i 2018.

Programmet var bygd opp rundt temaene samhandling og samskaping, kompetanse for fremtiden og brukeren i sentrum.

I tillegg ble det satt fokus på utfordringene som er knyttet til drift og utvikling av offentlige helsetjenester.

Helsehagen 2018: Samlet seg for økt innovasjonskraft (HTML)

Helsehagen 2019 i Namsos:

Fjorårets konferanse på Nord universitet i Levanger ble meget godt mottatt, og vi ønsker å gjenta suksessen når vi 14. november inviterer til Helsehagen 2019.

Årets konferanse vil bli avholdt på Nord universitet i Namsos, og vi håper å se så mange som mulig i konferansesalen.

Det jobbes nå med å planlegge høstens konferanse, og vi ønsker i den forbindelse å gi mulighet til å komme med forslag til innhold og foredragsholdere.

Har du et forslag til hvem som burde være foredragsholder, eller hva de burde snakke om, kan du sende oss tips og ønsker via følgende svarskjema:

Questback – Forslag til forelesere og innhold på Helsehagen 2019 (HTML)

Målet med Helsehagen er:

  • Stimulere til utvikling på tvers av forvaltningsnivå.
  • Bidra til å gjøre regionen attraktiv for fremtidige helsearbeidere og for helsegründere som trenger samarbeidspartnere.
  • Etablere en lavterskel samhandlingsarena med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte i HNT, kommunene i regionen, brukere, næringsliv og akademia.

Konferansen er åpen for alle som er interessert i innovasjon og utvikling av helsetjenester i regionen. Du trenger ikke være tilknyttet en bestemt bedrift.

Mer informasjon om påmelding og deltakeravgift kommer snart.

Vi håper å se deg på Helsehagen 2019!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.