Trekanter står sammen i ulik grønnfarge. Skrift under hvor det står "Helsehagen 2018". Grafikk.
En regional helsekonferanse for teknologi og innovasjon

Helsehagen

 

Program Helsehagen 2019

Sammen med Nord Universitet, KS, Namdal Regionråd og Microsoft gjentar Helse Nord-Trøndelag suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til Helsehagen 2019.

Konferansen vil bli avholdt 14. november klokken 10.00 - 16.45 på Nord Universitet, Campus Namsos.

Hovedtema for årets konferanse vil være Helseplattformen, avstandsoppfølging og helhetlige helsetjenester.

På programmet for årets konferanse står blant annet:

  • Debatt om Helseplattformen som grunnlag for næringsutvikling og innovasjon. Blant debattantene er Ingvild Kjerkol (Ap) fra Helse- og omsorgskomiteen, skribent og debattant Roald Bergstrøm, fagdirektør ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug samt Olav Malmo fra Brukerutvalget i HNT
  • Inspirasjonsforedrag om verdibasert ledelse fra Stig Inge Bjørnebye
  • Presentasjoner av pågående innovasjons- og utviklingsprosjekter fra regionen
  • Microsofts tanker om digital transformasjon, og hvordan vi kan bli digitale organisasjoner  

Helsehagen 2019: Samlet innovasjonskraften i Namsos (HTML)

Målet med Helsehagen er å:

  • Stimulere til utvikling på tvers av forvaltningsnivå
  • Bidra til å gjøre regionen attraktiv for fremtidige helsearbeidere og for helsegründere som trenger samarbeidspartnere
  • Etablere en lavterskel samhandlingsarena med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte i HNT, kommunene i regionen, brukere, næringsliv og akademia

Konferansen er åpen for alle som er interessert i innovasjon og utvikling av helsetjenester i regionen. Du trenger ikke være tilknyttet en bestemt bedrift.

Påmeldingsfrist er 1. november

Vi håper å se deg på Helsehagen 2019!

Fant du det du lette etter?