Lavterskeltilbud for kreftpasienter i nordre del av Trøndelag

DMS Inntrøndelag

For kreftpasienter bosatt i kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy har vi følgende tilbud:

·         Gruppetrening for kreftpasienter hver onsdag kl 13.30 på 3T, Steinkjer. Fysioterapeut gjør en individuell vurdering i forkant.

·         Poliklinisk fysioterapi for kreftpasienter en dag pr uke.

·         Kreftkoordinator/fysioterapeut har hovedansvar for begge tilbudene.
Mob.nr kreftkoordinator: 96940587
https://www.steinkjer.kommune.no/dms-inn-troendelag.460794.no.html
 

Stjørdal.

Vi har treningstilbud på Spenst. Det betales kun for de gangene som de er på trening. Ingen innmelding nødvendig.

https://www.stjordal.kommune.no/enheter/omsorg/Documents/Trening%20med%20kreft.pdf

Treffpunkt for barn og unge i regi av Kreftforeningen. Helsesøster er ansvarlig for påmelding/tilbud. Frivillige som driver gruppa.

https://kreftforeningen.no/arrangementer/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-i-stjordal/

Temakafe i regi av Kreftforeningen. Drives av frivillige

https://kreftforeningen.no/arrangementer/temakafe-for-kreftrammede-og-parorende-i-stjordal/

Brystkreftforeningen på Stjørdal er aktiv. Har tilbud om likepersonsamtaler og trimturer/andre turer.

https://brystkreftforeningen.no/trondelag/brystkreftforeningen-stjordal

Værnesregion DMS

 Arrangerer Mestringskurs for kreftpasienter med ujevne mellomrom. Ulike fagpersoner involvert. Vil bli annonsert når det er kurs

https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/dms/

Verdal kommune

·         Kreftforeningen driver temakafè felles for Verdal/Levanger på Staup.
https://kreftforeningen.no/arrangementer/temakafe-for-kreftrammede-og-parorende-i-levanger-og-verdal/

·         Treffpunkt for barn og unge i regi av kreftforeningen https://kreftforeningen.no/arrangementer/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-i-levanger-og-verdal/
·          
·         Vi har «aktiv instruktør» på Spinneriet treningssenter. Hun er PT med videreutdanning fra NIH i trening for mennesker med kreft/etter kreft

·         Kreftkoordinator. Lavterskeltilbud for kreftrammede, pårørende og andre https://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Omsorgstjenester/?epslanguage=no#kreftkoordinator

·         Røde Kors besøkstjeneste. Kan bistå med det folk ønsker. F.eks transporttjeneste, gjøre ærend, være samtalepartner
https://www.rodekors.no/om/lf-dk/nord-trondelag/verdal/

·         Frivilligsentralen. Gjør bl.a tjenester for de som etterspør det. https://verdal.frivilligsentral.no/

 

Frisklivssentralen Verdal

•    Frisklivssentralen driver KIB og KID kurs. De har også trim/treningsgrupper samt «bra mat» kurs.

https://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/

 

Frisklivssentralen Levanger kommune

Har ikke noen egne gruppetilbud eller kurs til kreftpasienter som egen gruppe, men vi har tilbud som kreftpasienter kan være med på. Pr nå har vi ingen egne diagnosegrupper.

Vi har: kurs i oppmerksomt nærvær/ mindfullness

·         Kurs i mestring av belastning ( KiB)
·         Søvnkurs
·         Bra Mat kurs
·         Treningsgrupper og treningskontaktordningen.

https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Om-Frisklivssentralen/

Levanger kommune

Treffpunkt hver 3. uke

https://kreftforeningen.no/arrangementer/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-i-levanger-og-verdal/

Temakafé hver eller annenhver måned- i regi av kreftforeningen

https://kreftforeningen.no/arrangementer/temakafe-for-kreftrammede-og-parorende-i-levanger-og-verdal/

Av kommunale tilbud er Frisklivssentralen som tilbyr individuelle samtaler, mindfulnesskurs, treningstimer mv.  

Kommunal fysioterapi, på individ- eller gruppebasis benyttes også.

Meråker kommune

Kreftsykepleier ansatt i kommunen

Tett samarbeid med Værnesregionen / Stjørdal kommune og viser foirøvrig til de tilbud som finnes der

 

Frosta kommune

Kreftsykepleier ansatt ellers ingen tilbud

 

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger har  «drop in gruppa».  Torsdager kl 10 i  trening sal 2.

Drives av fysioterapeutene Kristin Dalen og Mette Johansen. Treningen er for de som har eller har hatt kreft, er i eller er ferdig med kreftbehandling.

H:\Drop in gruppe plakat med info.docx


Fant du det du lette etter?